Quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật: 07-03-2019 | 08:41:51

 Căn cứ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt (tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17- 5-2018), đến nay, việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thị, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Có kế hoạch sử dụng đất đúng mục đích

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên - Môi trường, cho biết đất đai là tài nguyên quốc gia do Nhà nước quản lý nên phải được quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đúng mục đích nhằm phát huy giá trị và tránh lãng phí. Căn cứ để UBND tỉnh ban hành các quyết định về kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại các huyện, thị, thành phố dựa trên quy hoạch tổng thể của từng địa phương cùng với dự báo, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt làm căn cứ pháp lý để UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Thực tế cho thấy, tại một số địa phương trong tỉnh, do tình hình phát triển cần phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, UBND các huyện, thị, thành phố phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch và có văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt. Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thị, thành phố được UBND tỉnh phê duyệt phải được công bố, công khai và tuyên truyền cho các đối tượng sử dụng đất là doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân nắm bắt được thông tin và thực hiện đúng quy định pháp luật, vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Người dân huyện Bắc Tân Uyên xem công bố quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND huyện. Ảnh: DUY CHÍ

Thông qua quyết định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương, người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh chủ động tuân thủ và thực hiện đúng các thủ tục về đất đai khi có nhu cầu. Từ đó khắc phục tình trạng hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, đặc biệt trong tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh tăng nhanh như hiện nay.

Bình đẳng trong quản lý nguồn tài nguyên

Quá trình xây dựng, phát triển đô thị tại huyện Bắc Tân Uyên thời gian qua phải tuân thủ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Cụ thể, theo nghị quyết của Huyện ủy và chương trình phát triển đô thị chung của tỉnh được phê duyệt, đến năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên sẽ hình thành 2 đô thị trung tâm là Tân Thành và Tân Bình.

Để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, về công tác quy hoạch đô thị, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thành lập thị trấn Tân Thành và thị trấn Tân Bình. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết thành lập thị trấn Tân Thành và tổ chức bộ máy của thị trấn đã đi vào hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, huyện Bắc Tân Uyên đã trình và được UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Bình đến năm 2040. Hiện UBND huyện đang chỉ đạo các ngành chức năng triển khai lập Đề án công nhận đô thị Tân Bình đạt tiêu chí đô thị loại V, kết hợp tiến hành song song với việc triển khai xây dựng Đề án thành lập thị trấn Tân Bình để bảo đảm theo đúng tiến độ, lộ trình đã đề ra.

Báo cáo của UBND huyện Bắc Tân Uyên cho biết huyện có diện tích tự nhiên khá rộng lớn, tài nguyên về đất đai tương đối đa dạng, thuận lợi cho công tác quy hoạch để phát triển bền vững. Ý thức rõ được điều này, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay, địa phương đã hoàn chỉnh quy hoạch và trình tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, UBND huyện còn thường xuyên chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Từ đó, công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện ngày càng được thực hiện chặt chẽ, nề nếp và đúng định hướng quy hoạch.

Thời gian qua, huyện Bắc Tân Uyên đã đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Cùng với đó, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất cũng được huyện triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và bảo đảm hiệu quả. Tính đến nay, số hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn huyện là 35.894 giấy/22.951 hộ, đạt 99,42% số hộ sử dụng đất, với tổng diện tích 22.683,96 ha (đạt 99,18% diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận). UBND huyện cũng đã tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm 11 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó có nhiều dự án kéo dài nhiều năm.

Giải quyết tốt vấn đề phân lô bán nền trái phép

Ông Thái Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên, cho biết nhờ có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm làm cơ sở để triển khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất hợp lý, đúng kế hoạch, thời gian qua trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng phân lô bán nền trái quy định pháp luật.

Ngoài ra, với đặc thù của huyện trước đây có phần lớn diện tích đất thuộc quy hoạch đất Nông lâm trường Chiến khu Đ (diện tích gần 12.000 ha, chiếm đến gần 30% tổng diện tích tự nhiên của huyện), các vị trí đất nằm trong quy hoạch này còn gặp nhiều vấn đề bất cập, chưa thống nhất trong công tác quản lý và đều chưa được lập các thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất… theo quy định. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân đang trực tiếp sử dụng đất trong khu vực này. Để tháo gỡ vấn đề này, UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác rà soát, xử lý đất Nông lâm trường Chiến khu Đ theo các phương án được UBND tỉnh phê duyệt và ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, huyện đã thực hiện công nhận quyền sử dụng đất cho 1.026 trường hợp với diện tích 1.672 ha; đang tiếp tục rà soát, đo đạc, cắm mốc, phân nhóm, tập trung xử lý các trường hợp còn lại (khoảng 9.904 trường hợp, với diện tích khoảng 9.819,77 ha).

Song song với việc tăng cường công tác quản lý về đất đai, các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên luôn được lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo, quản lý chặt chẽ. Cùng với đó, công tác thanh kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn được địa phương thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong 3 năm qua (2015- 2018), UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành 245 lượt kiểm tra, kết quả đã phát hiện và xử lý 116 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 5 tỷ đồng và yêu cầu các cá nhân, tổ chức vi phạm phải chấp hành nghiêm các biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật.

 Theo quy hoạch sử dụng đất tại huyện Phú Giáo đã được phê duyệt, trên địa bàn huyện thực hiện quy hoạch 2 khu công nghiệp, gồm Khu công nghiệp Vĩnh Hiệp với quy mô 500 ha và Khu công nghiệp Vĩnh Lập quy mô 200 ha. Thời gian qua, công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm quản lý quy hoạch và thực hiện kế hoạch sử dụng đất xung quanh khu - cụm công nghiệp Tam Lập được diễn ra thường xuyên và chặt chẽ. Ông Phạm Văn Chánh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Giáo, cho biết dự án khu - cụm công nghiệp Tam Lập là một trong những định hướng lớn trong quá trình xây dựng và chuyển dịch nền kinh tế của huyện. Do đó, trong công tác quy hoạch, quản lý các cơ quan chức năng cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt để bảo đảm việc thực hiện các dự án này đúng chủ trương, định hướng đã được phê duyệt.

 

 TÔN THẤT SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter