Quy định chế độ quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 02-07-2014 | 00:00:00

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn thực hiện Quyết định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do UBND tỉnh ban hành; UBND xã, phường, thị trấn lập kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ (kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán) cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị gửi Phòng Quản lý đô thị xem xét, tổng hợp, trình UBND các huyện, thị, thành phố ký gửi Hội đồng quản lý quỹ (Văn phòng quỹ tổng hợp) trước ngày 10-6 hàng năm.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới lập, gửi kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô về Hội đồng quản lý quỹ và Sở Giao thông - Vận tải vào ngày 10-6 hàng năm.

Văn phòng quỹ lập kế hoạch thu, kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán báo cáo Hội đồng quản lý quỹ phê duyệt gửi Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài chính, trong đó, xác định phần trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí theo quy định, phần còn lại để chi quản lý BTĐB.

Sở Giao thông - Vận tải xem xét, tổng hợp kế hoạch thu của quỹ vào phương án xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm (kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán), gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Hội đồng quản lý quỹ xem xét, phê duyệt kế hoạch thu và giao kế hoạch cho UBND cấp huyện thực hiện; UBND cấp huyện phân bổ kế hoạch thu cho UBND cấp xã, trong đó, phần trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí theo quy định, phần còn lại nộp vào Quỹ BTĐB tỉnh để chi quản lý BTĐB.

C.T.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter