Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư, nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất

Cập nhật: 12-11-2015 | 09:01:33

UBND tỉnh vừa ra Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định quy định chi tiết trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, gồm thẩm định về chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; trình tự thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất; kiểm tra, quản lý các dự án đầu tư. Đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Thuế và các cơ quan khác có liên quan; người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013, bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư; cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; người Việt Nam định cư ở nước ngoài,…

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với loại hồ sơ về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án thuộc đối tượng được UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai số 45/2013/ QH13 và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai… Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với loại hồ sơ về thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất thuộc đối tượng được UBND tỉnh quyết định gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai và Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng đất thuộc đối tượng được UBND tỉnh quyết định.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - UBND cấp huyện là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với loại hồ sơ về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án có sử dụng đất thuộc đối tượng được UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng đất thuộc đối tượng được UBND cấp huyện quyết định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời chủ động phối hợp với Thanh tra Nhà nước các cấp thường xuyên kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện chủ động phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết thì có báo cáo và đề xuất ý kiến thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter