Quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Cập nhật: 02-03-2021 | 08:13:53

Thời gian qua, song song với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng bộ huyện Dầu Tiếng đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Những kết quả đạt được trong năm 2020 đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Khu trung tâm Hành chính huyện Dầu Tiếng. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Khắc phục khó khăn

Năm 2020, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành của tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ huyện Dầu Tiếng đã lãnh đạo đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển KT-XH.

Theo đó, Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ được đề ra từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các giải pháp tích cực nhằm bảo đảm KT-XH của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Nhờ vậy, KT-XH của huyện đã đạt những kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn song nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chung tay góp sức của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nên huyện đã khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH; 31/33 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 16/33 chỉ tiêu vượt cao so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng, nghị quyết là 65 triệu đồng.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, song chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được huyện triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay 4 xã, gồm: Định Hiệp, Long Hòa, Thanh Tuyền và Định Thành đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Bên cạnh đó huyện đang đôn đốc, hướng dẫn các xã Long Tân, Minh Hòa, Định An, Minh Thạnh, Minh Tân và An Lập thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt để xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Huyện cũng đã triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức các hội nghị tiếp xúc và đối thoại với hộ nghèo tại các xã, thị trấn; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo cơ sở và hướng dẫn việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020. Hiện trên địa bàn huyện còn 304 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,96%.

Tăng cường xây dựng Đảng

Trong năm 2020, Huyện ủy Dầu Tiếng đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ, tổng kết kịp thời, đầy đủ, đạt chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy. Trong đó, có những nội dung lớn, quan trọng phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng văn kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy đã chú trọng triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ đã được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm chú trọng. Huyện ủy đã tổ chức các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, hội nghị cán bộ chủ chốt huyện nhằm lấy ý kiến về nhân sự; rà soát, điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt quy hoạch cán bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng 2 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 về nông nghiệp - nông dân - nông thôn và phát triển đô thị; kiện toàn nhân sự chủ chốt từ huyện đến cơ sở; thành lập 1 chi bộ Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; phát triển mới 109 đảng viên, đạt 109% nghị quyết. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 3.765 đảng viên.

Đặc biệt, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU của Tỉnh ủy. Sau đại hội, Đảng bộ huyện đã tiến hành củng cố, kiện toàn nhân sự chủ chốt các cơ quan, phòng ban, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tổ chức sơ, tổng kết kịp thời các nghị quyết, kết luận, chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của chính quyền.

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2020 là tiền đề quan trọng để huyện Dầu Tiếng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ huyện trong năm 2021, mở đầu thuận lợi cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng, cho biết nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó huyện tập trung triển khai hai chương trình phát triển, gồm chương trình phát triển đô thị và chương trình phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả theo Đề án 711 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung phát triển các xã đạt chuẩn NTM nâng cao để huyện được công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục bám sát cơ sở, gắn với cơ sở để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc…

Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Dầu Tiếng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ và khai thác các nguồn lực để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, làm tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của huyện Dầu Tiếng năm 2021
Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 14,16%; thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.000 tỷ đồng; 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 88% và tạo việc làm mới cho 2.000 lao động; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 82,61%; tỷ lệ hộ nghèo ≤1%; phát triển 150 đảng viên mới trở lên; phấn đấu phát triển mới 1 - 2 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết
Tags
Đảng

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter