Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Cập nhật: 28-09-2019 | 10:07:25

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức vào ngày 4 và 5-10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, với sự tham gia của 250 đại biểu là những hội viên thanh niên ưu tú đại diện cho thanh niên trong tỉnh. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn, đoàn kết các tầng lớp thanh niên Bình Dương đã sẵn sàng.


Thanh niên huyện Dầu Tiếng tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024

Theo Hội LHTN tỉnh, hiện nay, công tác chuẩn bị về nội dung và các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 đến nay đãhoàn thành. Nội dung báo cáo chính trị, phụ lục số liệu các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, đề án nhân sự, chương trình tổ chức đại hội, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cũng đãhoàn thành.

Trong đó, văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 đãđược Ban tổ chức đại hội lấy ý kiến góp ý của thành viên Ủy ban Hội LHTN tỉnh, các cấp cơ sở hội, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Văn kiện đại hội hoàn chỉnh gồm 2 phần chính: Phần thứ nhất là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019. Báo cáo khái quát những kết quả trọng tâm trong nhiệm kỳ VI với những nét nổi bật, những công trình, phong trào hành động tiêu biểu; đồng thời mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại và rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng, có số liệu minh hoạ, so sánh với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VI đề ra. Phần thứ hai là phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh nhiệm kỳ VII (2019-2024) với các nội dung và giải pháp xoay quanh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên” và “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh” được xây dựng dựa trên các định hướng của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, tình hình thực tiễn về kinh tế- xãhội, nhu cầu của thanh niên, của xãhội trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác nhân sự, Thường trực Tỉnh đoàn cùng Thường trực Ủy ban Hội LHTN tỉnh xây dựng đề án Ủy ban Hội LHTN, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh và đề án các chức danh Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa VII; thực hiện các bước lấy ý kiến Ban Thư ký, Ủy ban Hội LHTN tỉnh, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII là các thành viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công; cơ cấu hợp lý, thiết thực, bảo đảm tính đại diện cho các tầng lớp thanh niên; có đại diện Ủy ban Hội LHTN cấp dưới trực tiếp, có tỷ lệ hợp lý số ủy viên là nữ, là thanh niên người dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực. ..

Anh Nguyễn Tấn Đạt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: “Công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 đãnhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp và hỗ trợ đầy trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, lực lượng xãhội… Công tác xây dựng văn kiện đãtập trung đánh giá khá toàn diện kết quả công tác hội, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019; phương hướng nhiệm kỳ mới được triển khai với nhiều nội dung chương trình thiết thực và phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Công tác nhân sự đại hội được triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thành phần, đối tượng theo yêu cầu đề ra, nhất là bảo đảm cơ cấu ngành, chú trọng cơ cấu cán bộ hội viên nữ và đại diện thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực...”.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội LHTN tỉnh và phong trào thanh niên Bình Dương với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Bình Dương xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo vìBình Dương phát triển”.

 Ngày hội lớn của thanh niên và những kỳ vọng

* Anh Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Thủ Dầu Một:

Nâng cao hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Hội LHTN tỉnh cần phải luôn luôn đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong các khối đối tượng TN. Trong đó, theo tôi hội cần chú trọng các hoạt động chăm lo cho TN công nhân, TN dân tộc, tôn giáo, TN có hoàn cảnh khó khăn, TN hoàn lương. Nội dung phong trào phải đa dạng; bám sát định hướng của Đảng, Đoàn, Hội cấp trên; nhu cầu TN và tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, phong trào và công tác hội phải gắn với xu hướng phát triển đô thị, giáo dục và phát huy vai trò của TN tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; kết hợp tốt các nội dung, hình thức giáo dục; gắn trang bị kiến thức với trải nghiệm thực tiễn, giáo dục thông qua hành động, qua các tấm gương người tốt việc tốt; phát huy hiệu quả các kênh thông tin và mạng xãhội do Hội LHTN quản lý; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, các hình thức, phương tiện giáo dục hiện đại, xây dựng được lớp TN Bình Dương giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh vững vàng, là tấm gương sáng trong việc sống đẹp, sống có ích, tinh thần tình nguyện vìcộng đồng và phải mạnh dạn tiên phong trong phong trào sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp…

* Anh Võ Cao Trí, Bí thư Phường đoàn, Chủ tịch Hội LHTN phường Dĩ An (TX.Dĩ An):

Gây dựng niềm đam mê trong thanh niên

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 cần đặt ra một hướng đi mới, phát huy tốt điều kiện hiện có, bắt kịp xu thếthời đại, nhằm khơi nguồn sáng tạo, phát huy giá trị hình mẫu của người TN Bình Dương xứng tầm là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại của cả nước.

Là cán bộ Đoàn - Hội, tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo; đóng góp nhiều ý tưởng, chương trình hay để gây dựng được niềm đam mê trong TN từ các hoạt động phong trào, các mô hình tập hợp TN; tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội và phong trào TN. Qua đó, nhằm mang lại những chương trình hiệu quả thiết thực, tích cực nhất cho TN trong tình hình mới.

* Chị Nguyễn Huỳnh Trúc Lan, hội viên Chi hội TN công nhân phường Dĩ An (TX.Dĩ An):

Tổ chức nhiều hoạt động hơn dành cho công nhân lao động

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024, tôi mong muốn, tổ chức hội sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa dành cho công nhân lao động, đặc biệt là TN công nhân tại các khu nhà trọ. Đó là các hoạt động như tuyên truyền về pháp luật, kỹ năng sống, xây dựng đời sống, chăm lo đời sống tinh thần để TN công nhân lao động xa quê có thêm nhiều kiến thức cần thiết, tự tin trong cuộc sống, có lối sống tích cực để cùng xây dựng môi trường sống nhà trọ tốt hơn...

NGỌC NHƯ - NHƯ Ý (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter