Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân 2020

Cập nhật: 10-02-2020 | 08:14:25

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) từ huyện đến các xã, thị trấn, đến thời điểm này, huyện Dầu Tiếng đã hoàn tất công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Hiện 100% thanh niên trúng tuyển đã nhận lệnh, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.

 Các khâu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 được huyện Dầu Tiếng tổ chức chặt chẽ, đúng quy định. Trong ảnh: Khám sức khỏe cho thanh niên đủ điều kiện sơ tuyển

 Phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm nên cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao. Năm 2020, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện Dầu Tiếng được triển khai thực hiện trong điều kiện thuận lợi do tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng giao cho địa phương tuyển quân “tròn khâu”. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của liên Bộ, Quân khu ngày càng đồng bộ và hoàn thiện. Do đó, cấp ủy các cấp, Hội đồng NVQS từ huyện đến các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng luật, đúng quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Theo đó, Hội đồng NVQS các cấp đã chủ động công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai các bước tuyển quân năm 2020. Song song đó, Hội đồng NVQS các cấp đã được kiện toàn đầy đủ các thành viên đúng quy định của Luật NVQS và duy trì hoạt động đúng chức năng, yêu cầu nhiệm vụ. Hội đồng NVQS các cấp đã quán triệt, nắm vững các văn bản về công tác tuyển quân, đặc biệt là Luật NVQS năm 2015; Thông tư 148/2018/ TT-BQP ngày 4-10-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26-10-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới; Công văn 3621/BTL-TM ngày 12-12-2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu về việc nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Hướng dẫn số 4195 ngày 21-6-2019 của Bộ Tham mưu Quân khu 7 thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên làm trung tâm hiệp đồng với các ban ngành, đoàn thể tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tạo sự chuyển biến tốt hơn về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, bảo đảm công bằng xã hội với phương châm tròn khâu “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ đổi bù sau phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới.

Thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn

Năm 2020, huyện Dầu Tiếng được giao chỉ tiêu tuyển chọn 207 thanh niên nhập ngũ, trong đó giao cho quân sự 195, giao cho công an 12. Để thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng trên giao, đồng thời giữ vững phong trào ở địa phương và tiếp tục đi vào nề nếp, Hội đồng NVQS huyện đã thực hiện nghiêm quy trình và các khâu tuyển chọn. Cụ thể, Hội đồng NVQS huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể giáo dục, động viên thanh niên trong việc thực hiện Luật NVQS; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp chỉ đạo khắc phục, bảo đảm giao quân đạt chỉ tiêu. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng chính trị đối với thanh niên nhập ngũ, đảng viên trẻ tình nguyện và vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ.

Hội đồng NVQS huyện cũng đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập Luật NVQS, truyền thống cách mạng địa phương, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, nâng cao ý thức trách nhiệm cho thanh niên về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Song song đó, huyện đã triển khai thực hiện công tác đăng ký công dân nam tuổi 17 và phúc tra quản lý nguồn từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi đúng đối tượng, đúng quy định. Kết quả đã đăng ký 524 công dân tuổi 17 chiếm 0,5% so với dân số; phúc tra nguồn tuổi 18 - 27 được 3.521 công dân, chiếm 3,22% so với dân số. Trên cơ sở nguồn sẵn sàng nhập ngũ, địa phương đã tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị ở từng cấp theo đúng quy định. Căn cứ kết quả xét duyệt, Phòng Y tế huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng.

Song song với thực hiện các quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho lực lượng vũ trang, đặc biệt là số quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ nên đã tạo được lòng tin cho nhân dân và thanh niên nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình sẵn sàng tham gia NVQS bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, để động viên các thanh niên, tạo không khí phấn khởi ngày nhập ngũ, Đoàn Thanh niên huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành theo từng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi phù hợp cho thanh niên tại khu vực hội trại tòng quân, có phân công cụ thể các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện. Đặc biệt, nhằm bảo đảm phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, hoạt động hội trại tòng quân năm nay sẽ có hình thức tổ chức phù hợp bảo đảm an toàn vui tươi, ý nghĩa cũng như tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân năm 2020 của huyện Dầu Tiếng đã hoàn thành. Với truyền thống quê hương Dầu Tiếng anh hùng và phát huy những kinh nghiệm trong các lần giao nhận quân trước đây, tin rằng ngày hội tòng quân năm 2020 của huyện diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội lên đường làm NVQS bảo vệ Tổ quốc của thanh niên trong huyện, xứng đáng với truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của huyện nhà.

 Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; chấp hành sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và của UBND tỉnh về nội dung liên quan, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Dầu Tiếng đã có thư ngỏ đề nghị gia đình và địa phương tổ chức các hoạt động cho thanh niên trúng tuyển trước ngày nhập ngũ, bảo đảm ý nghĩa, thể hiện được sự quan tâm của gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong các hoạt động tuyệt đối không sử dụng bia, rượu, đồ uống có cồn và các chất kích thích nhằm bảo đảm sức khỏe cho thanh niên ở gia đình, địa phương nơi giao nhận quân. Trong thời gian tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, mỗi gia đình thanh niên chỉ được phép có từ 1 đến 2 người vào khu vực giao nhận quân (từ 18 đến 21 ngày 11-2-2020). Lễ giao nhận quân được tổ chức từ 7 giờ ngày 12-2-2020. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề nghị người nhà, bạn bè thanh niên không tập trung tham dự. Hội đồng NVQS các cấp phối hợp với các đơn vị nhận quân sẽ tạo điều kiện để gia đình đến thăm thanh niên tại đơn vị mới khi công bố hết dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

 TRUNG TÁ ĐÀO TẤN MẬT (Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter