Sau 15 năm thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Nhiều thành quả thiết thực

Cập nhật: 20-03-2013 | 00:00:00

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bằng những biện pháp triển khai cụ thể, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) tỉnh đã góp phần mang đến những hiệu quả thiết thực trong đời sống văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, ngành VH,TT&DL luôn quan tâm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa, chú trọng đi vào chiều sâu và chất lượng. Sau thời gian nỗ lực thực hiện, phong trào đã có những tác động tích cực đến đời sống cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò, vị trí quan trọng của gia đình trong xã hội đã được người dân nhận thức rõ hơn. Cụ thể: năm 1998, toàn tỉnh có 78.974 hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 60,79%. Đến năm 2011 có 195.409 hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 91,09%; năm 1998, có 118 khu phố, ấp được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 29,5%. Đến năm 2011, có 221 khu phố, ấp được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 37,77% so với tổng số khu phố, ấp trong toàn tỉnh…

Trong năm 2013, ngành VH,TT&DL sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để phát huy những thành quả đã đạt được như: tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về Nghị quyết Trung ương 5 về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, xem đây là nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện thường xuyên, lâu dài gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, ngành sẽ từng bước đầu tư hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở một cách đồng bộ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đi đôi với phương án quản lý khả thi và tổ chức hoạt động để phát huy tốt hiệu quả thiết chế…

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter