Sáu nhiệm vụ, bốn giải pháp

Cập nhật: 04-01-2012 | 00:00:00

2012 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

2012 cũng là năm bắt đầu tiến hành đại hội CĐ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội XI CĐVN. Trước yêu cầu mới, công tác tuyên giáo CĐ cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm

Quá trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ mang tính chiến lược của đất nước, hoạt động CĐ nói chung và công tác tuyên giáo CĐ nói riêng tiếp tục chịu tác động không nhỏ từ tình hình sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; đời sống, việc làm, thu nhập của CNLĐ, nhất là CNLĐ trong các doanh nghiệp phải sắp xếp, giải thể, lao động giản đơn còn nhiều thiếu thốn; tình trạng chủ doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, thời giờ làm việc...; văn hoá xã hội, tai nạn giao thông còn nhiều bức xúc; tham nhũng, tiêu cực, tội phạm, tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi; trong khi cán bộ CĐ còn thiếu, cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp thường xuyên biến động; một số chủ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa quan tâm, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động.

  Đổi mới công tác tuyên giáo để nâng cao ý thức cho CNLĐ. Tình hình đó đòi hỏi các cấp CĐ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng trọng tâm vào thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công nghiệp cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, công tác tuyên giáo CĐ năm 2012 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ; tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Trung ương (khoá XI); tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ, coi đây là việc làm thường xuyên của cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

2. Hướng dẫn triển khai thực hiện “Tháng công nhân” năm 2012 với những nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực với cơ sở, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 126 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

3. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNLĐ khu vực dân doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo Quyết định 31 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi) trong CNVCLĐ, chú trọng CNLĐ làm việc tại các KKT-KCN-KCX. Tiếp tục nhân rộng, củng cố và phát triển mô hình “Tổ tự quản” trong CNLĐ, nhất là các KCN tập trung. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về pháp luật an toàn giao thông, vận động CNVCLĐ gương mẫu thực hiện văn hoá giao thông.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động của các cơ quan báo, tạp chí, bản tin, website trong hệ thống CĐ, giữ vững định hướng chính trị, đổi mới hình thức, nội dung công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các luật pháp, chính sách  sau khi được Quốc hội thông qua, chú trọng thông tin tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động CĐ cho phù hợp thực tiễn CNVCLĐ.

CĐ  cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng trọng tâm vào thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công nghiệp cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.

5. Xây dựng nội dung, hướng dẫn trong hệ thống CĐ tổ chức hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hoá theo Quyết định số 1610/QĐ-TTg - ngày 16.9.2011 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hoá, cung văn hoá lao động. Phối hợp với các ngành chức năng, triển khai Đề án xây dựng đời sống văn hoá CN tại các KCN đến năm 2015 - định hướng đến năm 2020 theo Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12.10.2011 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 của Chính phủ và công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc theo Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng: Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo CĐ các cấp để có sự cam kết thực hiện mạnh mẽ, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống  HIV/AIDS, tội phạm, ma tuý, phòng, chống tác hại thuốc lá và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

Bốn giải pháp

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đó, các cấp CĐ cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo một số giải pháp sau:

Một là, đổi mới nội dung, phương thức triển khai công tác tuyên giáo CĐ; nghiên cứu xây dựng, rút kinh nghiệm và nhân rộng cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả như tổ tự quản công nhân, tổ tư vấn pháp luật lưu động...

Hai là, tăng cường khảo sát thực tế tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của CNLĐ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của CNLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCN, nơi tập trung đông CNLĐ, để nghiên cứu xây dựng, áp dụng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp.

Ba là, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, người quản lý và chủ doanh nghiệp; tăng cường cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông trong và ngoài hệ thống CĐ, triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp nắm bắt dư luận, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo CĐ, nhất là cán bộ cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên CĐ các cấp.

TS Hoàng Ngọc Thanh

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter