Sở cảnh sát PCCC: Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

Cập nhật: 11-03-2013 | 00:00:00

Sở Cảnh sát PCCC vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI) cho các cán bộ, đảng viên chủ chốt của sở.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội đất nước năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

BÙI PHỤNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter