Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2010-2015): Nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra

Cập nhật: 19-10-2013 | 00:00:00

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010- 2015), bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh cũng gặp những khó khăn do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng khá

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung trình bày tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa IX (mở rộng) hôm qua (18-10) đã đánh giá những thành tựu đạt được và những khuyết điểm, hạn chế trong triển khai thực hiện nghị quyết. Báo cáo chỉ rõ, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, song với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, kinh tế của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng khá.

Kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất kính chiếu hậu xe ô tô tại Công ty Suntech Vina, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (Bến Cát). Ảnh: QUỐC CHIẾN

Từ đầu năm 2011 đến nay, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời triển khai các nghị quyết, chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh và các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, tình hình KT-XH của tỉnh có chuyển biến tích cực. Lạm phát được kiềm chế, kinh tế từng bước phục hồi, thị trường tài chính, tiền tệ và khó khăn trong sản xuất, kinh doanh được tháo gỡ và dần ổn định.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác bảo đảm an sinh xã hội thực hiện tốt, nhất là trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội ổn định.

Thực hiện tốt các chương trình đột phá

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Tỉnh ủy đã xây dựng 14 chương trình hành động, trong đó xác định 3 chương trình mang tính đột phá về phát triển đô thị, phát triển dịch vụ chất lượng cao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Với sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, kịp thời của Tỉnh ủy, các ngành, các cấp đã nhận thức sâu sắc, tổ chức thực hiện khá tốt các chương trình hành động của Tỉnh ủy, trọng tâm là các chương trình đột phá. Cụ thể, qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình phát triển dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020, khu vực dịch vụ tiếp tục đạt được những kết quả khả quan dù môi trường KT-XH còn nhiều khó khăn. Việc tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ, phát triển mạnh các dịch vụ chất lượng cao đã góp phần phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020 được triển khai đã tác động mạnh đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa của tỉnh; không gian đô thị Bình Dương từng bước được hình thành theo hướng văn minh, hiện đại, đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo tiền đề để thực hiện mục tiêu, tiêu chí xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị loại I vào năm 2020. Các ngành, các cấp và doanh nghiệp đã nhận thức sâu sắc về yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nên đã tổ chức triển khai Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011-2015 khá tích cực, đồng bộ và đã đạt những kết quả khá toàn diện, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và xã hội.

Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực, nhất là sau khi triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, tạo bước chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong công tác cán bộ, đã tập trung xây dựng quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, thị, thành phố, sở, ngành nhiệm kỳ 2015- 2020 (A1); rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ tỉnh giai đoạn 2010-2015; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển, bố trí đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài. Công tác phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được tập trung thực hiện.

Công tác phát triển Đảng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Qua sơ kết chương trình phát triển đảng viên trong 2 năm 2011-2012, toàn Đảng bộ đã kết nạp 4.265 đảng viên mới, đạt 62,72% so với chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu cả nhiệm kỳ cho toàn Đảng bộ là 6.800 đảng viên), chiếm 46% trên tổng số quần chúng ưu tú đã qua các lớp nhận thức về Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đồng thời luôn sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ và đạt được kết quả bước đầu.

Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đến cuối năm 2012, toàn Đảng bộ đã hoàn thành việc kiểm điểm từ tỉnh đến cơ sở. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã bám sát 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị, đoàn kết, xây dựng. Quá trình kiểm điểm đã làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân những khuyết điểm, hạn chế và đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân.

Nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức

Giữa nhiệm kỳ, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng bình quân 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ước đến cuối năm 2013 cơ cấu kinh tế: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng là 61,3% - 35,3% - 3,4% (chỉ tiêu của nghị quyết đến cuối năm 2015 là công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng là 59% - 38% - 3%).

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (khóa IX) đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các khâu đột phá nhằm duy trì tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư với nhiều phương thức. Nhanh chóng hoàn thiện và phát huy hiệu quả của hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH. Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo hướng đồng bộ, văn minh, phấn đấu đến năm 2015 Bình Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Song song đó, tập trung thực hiện tốt các chương trình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Chăm lo đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu phát triển của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, công nhân lao động, người nghèo. Tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị. Các cấp, các ngành đều gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện các chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị qua việc phát động nhiều phong trào thi đua “Làm theo Bác” với nhiều cách làm sáng tạo đạt hiệu quả cao. Qua đó đã phát hiện và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, đơn vị.

 

NHÓM P.V CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter