Sư đoàn 7: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, coi trọng nhân tố con người

Cập nhật: 28-11-2019 | 08:22:31

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện (VMTD), bảo đảm cho quân đội chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào. Người khẳng định: “Tư tưởng vững, chính trị vững, kỹ thuật khá, thân thể khỏe mạnh thì nhất định thắng”.

Đại tá Nguyễn Quang Phú, Chính ủy Sư đoàn 7 động viên chiến sĩ trên thao trường

Chú trọng nhân tố con người

Để xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải tạo dựng được cơ sở, nền tảng chính trị vững chắc: “Muốn cho quân đội ta quyết chiến, quyết thắng hơn nữa thì phải săn sóc đời sống vật chất của họ, nâng cao trình độ chiến thuật và kỹ thuật của họ, nhất là giáo dục chính trị, làm cho họ có lập trường vững chắc, lập trường của nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo”.

Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Người chỉ rõ phương châm xây dựng quân đội là “chính trị trọng hơn quân sự”. Giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ quân sự, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm vụ chính trị”; “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Nghĩa là, trong các hoạt động quân sự, mọi cán bộ, chiến sĩ đều phải tuyệt đối chấp hành đường lối chính trị của Đảng; kiên quyết thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng đề ra.

Là một đơn vị đứng chân trên địa bàn quan trọng với những đặc điểm của một tỉnh công nghiệp phát triển năng động như Bình Dương, hội tụ đầy đủ những thuận lợi nhưng cũng chứa đựng nhiều thách thức; với bề dày truyền thống hai lần được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Sư đoàn 7 tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tập trung xây dựng đơn vị VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, trở thành một trong những lá cờ đầu của Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long anh hùng.

Để đạt được kết quả trên, Sư đoàn 7 đã quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của đơn vị. Trong khi nhiều đơn vị đưa ra những mô hình xây dựng đơn vị điểm khác nhau thì Đảng ủy - Chỉ huy Sư đoàn 7 đã đề ra giải pháp xây dựng điểm chú trọng nhân tố về con người. Muốn xây dựng đơn vị VMTD phải xây dựng con người toàn diện đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ. Vì, nếu một tập thể hay cá nhân chỉ cần làm tốt chuyên môn mà không chú trọng phẩm chất đạo đức thì rất nguy hại, hoặc có đạo đức, có chuyên môn mà sức khỏe không bảo đảm thì công việc sẽ không trôi chảy...

Xây dựng con người trước hết phải có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, nhận thức về đường lối quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, quân đội, đơn vị; về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Một khi yếu tố chính trị trong mỗi quân nhân đã được thấm nhuần thì nhiệm vụ của từng cá nhân sẽ hoàn thành tốt, tập thể sẽ hoàn thành tốt, toàn đơn vị sẽ hoàn thành tốt.

Thực hiện nhiều giải pháp

Trong thời gian qua, Sư đoàn 7 đã có nhiều giải pháp, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và hiện tại đang thực hiện “5 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ và cùng vui chơi với bộ đội. Đây là một sự vận dụng phương châm “4 cùng” của Quân đoàn 4. Giải pháp này đã động viên cán bộ, chiến sĩ sau giờ hành chính, bồi đắp tình cảm yêu mến, thực sự xem “doanh trại đơn vị là nhà, đồng chí đồng đội là tình anh em”.

Về xây dựng con người có trình độ, năng lực, sức khỏe, sư đoàn chú trọng nhất là huấn luyện chuyên sâu, thực chất về điều lệnh, kỹ - chiến thuật, thể lực đạt kết quả đồng đều... Hiện nay, Sư đoàn 7 có nhiều điểm sáng nổi bật là do đơn vị đã đầu tư lấy con người làm nền tảng. Theo thẩm quyền, chức năng của mình, Đảng ủy - Chỉ huy sư đoàn đã bố trí sắp xếp vị trí hợp lý nhất để phát huy được thế mạnh và vai trò nêu gương, chịu trách nhiệm của mọi cá nhân. Trong thời gian qua khi tham gia các cuộc thi do quân đoàn tổ chức, Sư đoàn 7 đã đạt được các thành tích và thứ hạng cao. Thí sinh tham gia tự tin để tranh tài với đơn vị bạn bằng năng lực, trình độ của mình.

Trong thời gian tới Sư đoàn 7 tiếp tục thực hiện một số giải pháp để xây dựng sư đoàn VMTD. Đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tạo nên sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng trong toàn sư đoàn; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, những thuận lợi và khó khăn cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao nhận thức, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự đoàn thường xuyên bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Trong tình hình hiện nay, trước những diễn biến phức tạp và sự gia tăng các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Sư đoàn 7 cần phải tập trung thực hiện tốt việc giáo dục, định hướng, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và mọi quân nhân để xử lý và giải quyết đúng vấn đề nảy sinh.

Song song đó, Sư đoàn 7 chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị phải gắn chặt với xây dựng phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng để tạo dựng một đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phòng ngừa từ xa những tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; tạo ra sức đề kháng, “miễn dịch” cho mọi quân nhân trước sự chống phá tinh vi, thâm độc của kẻ thù; giải quyết tốt vấn đề liên quan thông qua các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và chính sách. Sư đoàn luôn coi trọng yếu tố con người, không chỉ tập trung xây dựng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, mà phải chú ý huấn luyện xây dựng nguồn lực quân nhân dự bị mạnh ở các địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Bởi huấn luyện dự bị động viên là nhiệm vụ chính trị của sư đoàn.

Tin tưởng rằng, với phương châm xây dựng đơn vị VMTD, lấy yếu tố con người làm điểm, Sư đoàn 7 sẽ tiếp tục gặt hái những thành tích mới, xứng đáng với truyền thống anh hùng và tên gọi “Sư đoàn Chiến thắng”.

ĐOÀN HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter