Sửa đổi, bổ sung về hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Cập nhật: 05-06-2013 | 00:00:00
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương (QĐTPTĐP). Một số nội dung đáng chú ý: UBND cấp tỉnh có quyền: Quyết định phê duyệt đầu tư đối với một dự án có mức đầu tư trên 10% vốn chủ sở hữu của QĐTPTĐP; Quyết định phê duyệt cho vay với một dự án có mức vốn cho vay trên 15% vốn chủ sở hữu của QĐTPTĐP hoặc thời gian vay quá 15 năm; Quyết định phê duyệt góp vốn đối với một doanh nghiệp có mức góp vốn trên 10% vốn chủ sở hữu của QĐTPTĐP; Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương và lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, UBND cấp tỉnh ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của địa phương sau khi có ý kiến chấp thuận của HĐND cấp tỉnh. Lãi suất cho vay của QĐTPTĐP được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động, bảo đảm bù đắp phí quản lý, các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay của QĐTPTĐP và bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu. QĐTPTĐP quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể, nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do UBND cấp tỉnh quyết định. Trường hợp UBND cấp tỉnh quyết định cho vay dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH với lãi suất thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm cấp bù phần chênh lệch giữa mức lãi suất cho vay tối thiểu của QĐTPTĐP và lãi suất chỉ định cho vay đối với dự án đó. Giới hạn cho vay đối với một dự án không được vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án. Trường hợp QĐTPTĐP thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện. Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của QĐTPTĐP không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của QĐTPTĐP. Giới hạn đầu tư góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu của QĐTPTĐP tại thời điểm thực hiện. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10- 6-2013.
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter