Sửa đổi Điều 170 của Luật Doanh nghiệp

Cập nhật: 18-07-2013 | 00:00:00
Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành văn bản luật số 37/2013/QH13 về Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2013. Theo đó, khoản 2 Điều 170 của Luật Doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung như sau: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1-7-2006, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, có quyền thực hiện theo một trong hai cách sau đây: a) Đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1-7-2006, đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại giấy phép đầu tư sau ngày 1-7- 2006, chưa thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp và có đề nghị được tiếp tục hoạt động phải đăng ký lại trước ngày 1-2-2014 theo các điều kiện do Chính phủ quy định. Trong trường hợp này, việc đăng ký lại có hiệu lực kể từ ngày hết hạn hoạt động ghi trên giấy phép đầu tư; b) Không đăng ký lại; trong trường hợp này, doanh nghiệp tổ chức quản lý, hoạt động theo giấy phép đầu tư, điều lệ doanh nghiệp. Đối với những nội dung không quy định tại giấy phép đầu tư, điều lệ doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp được điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trong trường hợp không thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép đầu tư; việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm điều chỉnh, bổ sung. Trường hợp thay đổi thời hạn hoạt động hoặc việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề làm thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp phải đăng ký lại theo quy định tại điểm a khoản này. THẢO VY
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter