Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Cập nhật: 26-11-2020 | 09:45:03

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, 5 năm qua Bình Dương đã tích cực triển khai nghị quyết, chú trọng công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần đạt được một số kết quả tích cực.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường được tỉnh triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng loại đối tượng nên đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, tỉnh đã củng cố, kiện toàn và tăng cường đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các đội tuyên truyền các cấp trở thành hạt nhân, nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trong 5 năm qua, Bình Dương đã tổ chức hơn 50 lớp tập huấn kiến thức về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho hơn 1.500 lượt cán bộ, công chức làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường cấp huyện và cấp xã, cán bộ tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể. Tổ chức nhiều hội nghị triển khai Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Khoáng sản năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho cán bộ, công chức các ngành, các cấp và cho hơn 10.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hơn 200 lớp tập huấn về ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên nước, phân loại chất thải rắn tại nguồn và bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư; tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Nước thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... từ đó góp phần tích cực cho việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp về ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Bình Dương đã tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách, các chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách, pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành. Huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương liên tục đổi mới nâng cao chất lượng giám sát, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, chấp hành và hành động trong ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Song song với việc ban hành và tổ chức thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, tỉnh còn tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường để đáp ứng quy định mới và yêu cầu thực tiễn như ban hành lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp; thành lập phòng quản lý môi trường tại các ban quản lý khu công nghiệp; kiện toàn đội kiểm tra liên ngành đột xuất về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh...

PHƯƠNG AN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter