Tập trung chuẩn bị tổ chức tốt đại hội điểm ở cơ sở

Cập nhật: 20-02-2020 | 09:21:39

Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Uyên và Đảng bộ phường Khánh Bình là hai cơ sở Đảng trực thuộc được Thị ủy Tân Uyên chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đánh giá, ở hai cơ sở Đảng này có sự chuẩn bị rất khẩn trương, chu đáo, bảo đảm tiến độ tổ chức đại hội đã đề ra.

Đoàn công tác của tỉnh do ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Thị ủy Tân Uyên về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Khẩn trương, chu đáo

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/ TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 14-8-2019 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15-8- 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã và đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang tiếp tục được các cấp ủy Đảng trên địa bàn TX.Tân Uyên quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ, chi bộ.

Trên cơ sở đó, sáng nay (20- 2), Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Uyên tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Để đại hội diễn ra thành công, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được chi bộ tiến hành khẩn trương, bảo đảm kế hoạch. Cùng với việc chuẩn bị văn kiện, dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và các văn kiện liên quan, chi ủy đã chuẩn bị các nội dung về nội quy, quy chế, chương trình làm việc, đề án nhân sự cho đại hội. Trong công tác nhân sự, căn cứ vào tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp ủy theo quy định, chi bộ đã tiến hành xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan nhiệm kỳ 2020- 2025, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Bà Mai Linh Thảo, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Uyên, cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Thị ủy, chi bộ đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Chúng tôi tin tưởng Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp”.

Ngay sau Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND thị xã, Đảng bộ phường Khánh Bình cũng sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy phường cũng đã tiến hành xây dựng dự thảo văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm báo cáo chính trị trình tại đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành và các báo cáo liên quan. Văn kiện đã được thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến để chỉnh sửa và đến nay đã hoàn thành. Về công tác nhân sự đại hội, Đảng ủy thành lập 3 tiểu ban, gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tổ chức và 4 Tổ giúp việc. Thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ, Đảng ủy cũng đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đã trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét phê duyệt. Hiện nay, Đảng ủy phường đã thực hiện xong quy trình nhân sự đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thương, Bí thư Đảng ủy phường Khánh Bình, cho biết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Bảo đảm tổ chức tốt đại hội điểm của tỉnh

Đảng bộ TX.Tân Uyên được Tỉnh ủy chọn làm điểm để tổ chức đại hội của cấp huyện trên địa bàn tỉnh, vì vậy mọi công tác chuẩn bị càng phải chu đáo hơn. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã và đang được triển khai thực hiện. Các Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tổ chức, Tiểu ban nhân sự của thị xã đang khẩn trương triển khai các công việc theo kế hoạch đề ra để tham mưu tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Uyên, cho biết: “Chúng tôi đặt ra yêu cầu, báo cáo chính trị trình đại hội phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, lưu ý nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả, đạt kết quả như mong muốn, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân”.

Đặc biệt, xác định công tác nhân sự rất quan trọng, vì vậy Thị ủy Tân Uyên đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy và các chức danh chủ chốt của thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Thị ủy Tân Uyên xác định, công tác quy hoạch cán bộ là một khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong quy trình công tác cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch sẽ tạo nền tảng để thực hiện các khâu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bố trí cán bộ đúng định hướng, có chất lượng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó, việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng để tiếp tục định hướng, bố trí cán bộ dự nguồn tiếp cận chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự chuẩn bị chu đáo các bước cho việc tiến hành đại hội Đảng bộ cơ sở là yếu tố bảo đảm cho việc tiến hành Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

 Đảng bộ TX.Tân Uyên được Tỉnh ủy chọn làm điểm để tổ chức đại hội của cấp huyện trên địa bàn tỉnh, vì vậy mọi công tác chuẩn bị càng phải chu đáo hơn. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã và đang được triển khai thực hiện. Các Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tổ chức, Tiểu ban nhân sự của thị xã đang khẩn trương triển khai các công việc theo kế hoạch đề ra để tham mưu tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

THU THẢO

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter