Tập trung chuẩn bị văn kiện, nhân sự đúng tiến độ, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật: 04-12-2019 | 08:41:01

Hôm qua (3-12), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 33 (mở rộng). Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và46/47 Tỉnh ủy viên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

Ông Trần Văn Nam (thứ hai, từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Nguyễn Hoàng Thao (thứ hai, từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi với các đại biểu bên hành lang hội nghị. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Tại hội nghị, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh được ông Trần Thanh Liêm Chủ tịch UBND tỉnh trình bày cho thấy, năm 2019, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 8,95%, GRDP bình quân đầu người đạt 140,8 triệu đồng. Tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chuyển dịch nội bộngành theo hướng tích cực. Toàn tỉnh có 1.261 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động có doanh thu góp phần đưa chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,86%. Thương mại nội địa phát triển mạnh, hàng hóa phong phú, chất lượng, giá cả ổn định; hệ thống bán lẻ tiếp tục được mở rộng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,2%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ước tăng 2%. Kim ngạch xuất, nhập khẩu duy trì tăng trưởng; phát triển được một số thịtrường mới. Đến nay, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh đã có mặt 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch xuất khẩu ước tăng 15,6%, đạt 27 tỷ 781 triệu đô la Mỹ và kim ngạch nhập khẩu ước tăng 10,6%, đạt 20 tỷ 795 tiệu đô la Mỹ; thặng dư thương mại xấp xỉ 7 tỷ đô la Mỹ. Giá trịsản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4%.

Đến nay, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 đơn vịcấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 114.669 tỷ đồng, tăng 15,8%. Đến ngày 15-11, tỉnh đã giải ngân 5.033 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 40,3% kế hoạch điều chỉnh năm 2019. Đến cuối tháng 11, tỉnh đã thu hút 56.702 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, 3 tỷ 067 triệu đô la Mỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng thu ngân sách ước đạt 57.300 tỷ đồng, đạt 105% dự toán HĐND tỉnh, tăng 14% so với cùng kỳ. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nghề; giáo dục - đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể thao và du lịch được thực hiện tốt. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động triển khai. Tỉnh tiếp tục tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis - Bình Dương 2019. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, bảo vệ an toàn tuyệt đối các lễ hội và sự kiện quan trọng; bảo đảm an ninh chính trịnội bộ, ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch…

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Hôi nghịcũng đã nghe ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác chuyên đề 2019; đồng thời tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị05-CT/TW của BộChính trị; tập trung chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộlãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghịquyết 35-NQ/TW của BộChính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án 711 về “Sắp xếp tổ chức bộmáy, tinh giản biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thịsố 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của BộChính trịvề Đại hội Đảng bộcác cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. HĐND các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình năm 2019 đã đề ra. Công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trịđược quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, chủ động sơ, tổng kết các chương trình, đề án. Ông Nguyễn Hoàng Thao cũng đã trình bày dự thảo nghịquyết của Ban Chấp hành Đảng bộtỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu tham luận, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2019. Hội nghịcũng đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII chỉ định ông Bùi Minh Thạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộtỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng những kết quả đạt được trong năm 2019 là rất quan trọng, góp phần bảo đảm cho việc hoàn thành kế hoạch của nhiệm kỳ, đồng thời cũng tạo được những chuyển biến mới, làm nền tảng cho nhiệm kỳ tiếp theo. Năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ, đây là năm tỉnh vừa phải sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, đồng thời phải tập trung tối đa để chuẩn bịvăn kiện, nhân sự nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộtỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đòi hỏi toàn Đảng bộphải tập trung quyết liệt hơn, với quyết tâm chính trịcao hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; ngoài việc nhanh chóng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, còn tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể được nêu trong nghịquyết của Tỉnh ủy và báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Nam đề nghịcác đại biểu lưu ý thêm một số vấn đề trọng tâm: Tiếp tục triển khai đồng bộcác nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, gắn với mở rộng các hình thức xã hội hóa đầu tư, cần phải tập trung tối đa để hoàn thành các công trình, dự án theo kế hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025; tập trung thực hiện tốt công tác lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị, bảo đảm lộtrình nâng cấp đô thịcủa tỉnh và các địa phương; tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với từng ngành, từng lĩnh vực; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trước hết, rà soát xử lý dứt điểm những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý đất đai, nhất là liên quan đến đất công; tập trung giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách, cách thức thực hiện để đẩy mạnh hơn nữa xã hội hóa lĩnh vực văn hóa xã hội; tăng cường công tác quản lý dân cư trên địa bàn; tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trịquan trọng và Đại hội Đảng bộcác cấp; tập trung cho việc chuẩn bịvăn kiện, nhân sự đúng tiến độ, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộcác cấp.

Ông Trần Văn Nam cũng lưu ý, cần làm tốt công tác cán bộ, không những chuẩn bịcho Đại hội Đảng bộcác cấp mà còn chuẩn bịcho việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộlãnh đạo tham gia vào bộmáy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ nay đến cuối năm 2019, các ngành, các cấp trong tỉnh cần phải tập trung chăm lo tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng khó khăn, công nhân lao động… 

Năm 2020, tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,6 - 8,8%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,55% so với năm 2019; giá trị gia tăng ngành dịch vụ 10,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,9%, kim ngạch xuất khẩu tăng 17,5% so với năm 2019; tăng cường quản lý đất đai, nhất là đất công; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 62.200 tỷ đồng; dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 132.416 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại…

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter