Tập trung nâng chất lượng đội ngũ người làm báo

Cập nhật: 31-03-2012 | 00:00:00

Chiều 30-3, Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức đã hoàn thành chương trình đề ra sau 1 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, nghiêm túc.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình công tác báo chí năm 2011 và các tháng đầu năm 2012; nghe tham luận của các đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí trong cả nước.

  Quang cảnh hội nghị. Các tham luận tại hội nghị nêu bật những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và các hoạt động báo chí. Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, các cơ quan báo chí đã nêu cao trách nhiệm chính trị, tập trung cao độ tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống, tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Báo chí thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc gắn với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, tích cực đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch.

Các đại biểu đi sâu phân tích, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đặc biệt là tuyên truyền về quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều kinh nghiệm công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc, nhạy cảm… đã được trao đổi tại hội nghị.

Hội nghị đã phân tích khá đầy đủ và sâu sắc; khẳng định cả ưu điểm, thành tích và hạn chế thiếu sót đều liên quan nhân tố con người - tức đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Giải pháp cũng được các đại biểu bàn kỹ với sự thống nhất rất cao rằng: Điều quan trọng, có tính quyết định để làm chuyển biến tình hình là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ báo chí. Các cơ quan báo chí cần thật sự coi trọng, đề cao công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí cả về nhận thức và bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Phải làm đều, làm thường xuyên, gắn với việc nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng cần rà soát quy trình tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên, tòa soạn để chủ động tránh các sai sót đáng tiếc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh bày tỏ đồng tình với nội dung đánh giá công tác báo chí năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 trong Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam; đánh giá cao nội dung tham luận của đại biểu các bộ, ban, ngành, các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm khắc nhận rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác báo chí; nhấn mạnh năm 2012, cùng với tuyên truyền nhiều sự kiện, vấn đề quan trọng khác, báo chí cần tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết, các văn kiện Đại hội XI của Đảng, các kết luận và nghị quyết của hội nghị Trung ương đi vào cuộc sống, trong đó Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt; gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế-xã hội theo Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI), Nghị quyết 11 của Chính phủ; công tác đối ngoại, an ninh-quốc phòng; xây dựng luật, trong đó công tác sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992… là rất quan trọng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chỉ rõ: Công tác thông tin, tuyên truyền luôn được khẳng định như một giải pháp trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ. Do vậy, báo chí phải tiếp tục bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần chủ động, tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, sáng tạo bằng những hình thức hấp dẫn, sinh động, thuyết phục. Để làm tốt nhiệm vụ này, cần tập trung sức nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo từ Tổng Biên tập, Giám đốc, Ban Biên tập, Ban lãnh đạo các cơ quan báo chí đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cả về nhận thức, bản lĩnh, sự nhạy bén về chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Bám sát thực tiễn của đất nước, các cơ quan báo chí phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, đồng thời tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tệ nạn và tiêu cực xã hội; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Các cơ quan báo chí cần kiên quyết khắc phục khuynh hướng “thương mại hóa.”

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh yêu cầu cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan chủ quản báo chí và từng cơ quan báo chí, trong đó cần đặc biệt coi trọng, phát huy hơn nữa vai trò cơ quan chủ quản. Thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giao ban báo chí theo hướng đảm bảo đúng thành phần; giữ vững kỷ luật thông tin; tăng cường cung cấp thông tin, đối thoại, trao đổi giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí.

Các cơ quan chức năng tăng cường cung cấp thông tin và định hướng thông tin cho báo chí. Các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về báo chí. Lãnh đạo các cơ quan báo chí điện tử chủ động quan tâm hơn nữa tới quá trình tác nghiệp của phóng viên, quy trình biên tập, xuất bản báo của các tòa soạn để khắc phục một cách cơ bản sai sót, khuyết điểm trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị, sau hội nghị, với quyết tâm và trách nhiệm chính trị của những người làm báo, các cơ quan báo chí thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã được hội nghị nghiên cứu, thảo luận và thống nhất. Đặc biệt là triển khai thực hiện nhiệm vụ của báo chí được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chính trị.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter