Tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đại hội

Cập nhật: 10-09-2020 | 08:12:38

Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một đã có sự tập trung chỉ đạo sâu sát, khẩn trương và toàn diện bảo đảm công tác lãnh đạo điều hành thông suốt. Trong đó, thành phố tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác; đồng thời đẩy mạnh các biện pháp để duy trì phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà TP.Thủ Dầu Một tập trung thực hiện là công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ

Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một hiện có 35 chi, Đảng bộ cơ sở với 8.292 đảng viên. Sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1473-QĐ/ TU ngày 6-7-2020 về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2020- 2025. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo sâu sát, khẩn trương và toàn diện ngay sau đại hội, bảo đảm công tác lãnh đạo điều hành được thông suốt; trong đó tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp để duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

TP.Thủ Dầu Một khẩn trương thực hiện in ấn, phát hành chính thức Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện. Đồng thời, để các tổ chức Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của thành phố tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo, ban hành Kế hoạch số 02- KH/TU ngày 9-7-2020 về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025”, phân công các đồng chí bí thư các chi, Đảng bộ chịu trách nhiệm nghiên cứu, triển khai quán triệt tại cơ sở và tổ chức phổ biến quán triệt đến toàn thể nhân dân; chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phổ biến cho đoàn viên, hội viên bằng các hình thức thích hợp, bảo đảm hiệu quả.

Để bảo đảm mọi hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được thông suốt, Đảng bộ thành phố đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thủ Dầu Một khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Dầu Một, cho biết ngay sau đại hội, việc chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố được tập trung chỉ đạo sớm, phân công phù hợp, nội dung sát với các chỉ tiêu nghị quyết đại hội và thiết thực với yêu cầu thực tiễn của thành phố. Theo đó, từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đều nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc tham gia lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển thành phố, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò người đứng đầu, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tham gia đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh quy chế làm việc; hoàn thành các nội dung công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cần phải thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Cách làm mới

Ông Nguyễn Văn Đông cho biết, để thực hiện đạt và vượt các những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết đại hội, Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một xây dựng quyết tâm, cách làm mới, ý chí mới, có những ý tưởng, sáng kiến toàn diện hơn để triển khai thực hiện, đưa thành phố phát triển xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh. Trong đó, thành phố tập trung công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Bên cạnh đó, Đảng bộ thành phố cũng sẽ tham vấn và tiếp thu, vận dụng những đóng góp của đội ngũ cán bộ, đảng viên nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ sinh sống trên địa bàn. Đặc biệt là chú trọng thực hiện các hình thức trực tuyến trong cải cách hành chính; thực hiện mọi hình thức để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong thực hiện các dịch vụ công ích. MTTQ và các tổ chức đoàn thể cần đổi mới mô hình, phương thức hoạt động, tập hợp đoàn viên, hội viên...

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các chương trình, kế hoạch năm 2020, vì vậy Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể thành phố, các cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để hoàn thành nghị quyết đề ra năm 2020, trong đó tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là đổi mới phương pháp triển khai nghị quyết, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Để bảo đảm tiến độ triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII theo kế hoạch, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo biên soạn bộ câu hỏi, đáp về những nội dung cơ bản của nghị quyết, triển khai qua các trang Fanpage của Thành ủy, các đoàn thể thành phố và các chi, Đảng bộ cơ sở để đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tìm hiểu; yêu cầu tất cả đảng viên đăng ký theo dõi trang Fanpage của chi, Đảng bộ mình. Sau khi nghiên cứu, mỗi đảng viên sẽ viết bài thu hoạch về vấn đề bản thân quan tâm nhất trong nghị quyết và góp ý những giải pháp để Thành ủy lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ. Cấp ủy các chi, Đảng bộ sẽ tổng hợp các bài thu hoạch và báo cáo về cho Ban Thường vụ Thành ủy qua Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ban Thường vụ các đoàn thể sử dụng trang Fanpage, group Zalo, Zoom để tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng các phong trào do thành phố phát động; chuyển hình thức tổ chức các cuộc thi tập trung đông người sang hình thức hội thi online về các chủ đề theo chương trình công tác năm; tổ chức các hoạt động thiện nguyện chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do bị tác động của dịch bệnh Covid-19; tăng cường các biện pháp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực phòng chống dịch bệnh; đồng thời xây dựng các kênh Youtube chuyên đề để chuyển tải các video, clip quảng bá các kết quả tốt của các phong trào, nhân rộng các điển hình người tốt, việc tốt, truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin hoạt động của thành phố đến hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Thành ủy tập trung quyết liệt lãnh đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, kịp thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 20-CV/TU ngày 27-7-2020 phân công các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng 8 chương trình, 2 đề án, 1 chỉ thị và 6 kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện với yêu cầu phải chuẩn bị nghiêm túc, bám sát văn kiện đại hội; trong đó bảo đảm quan điểm chỉ đạo, những định hướng lớn được quyết định tại đại hội và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter