Tập trung thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra

Cập nhật: 02-04-2019 | 07:42:13

2019 là năm bản lề thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Vì vậy, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Với những chỉ tiêu chưa đạt và khó đạt, TX.Tân Uyên cũng đã đề ra những giải pháp thật cụ thể, quyết liệt để thực hiện.

 

 Những tuyến đường kiểu mẫu đang hiện hữu tại TX.Tân Uyên. Ảnh: THU THẢO

 Đánh giá sát thực

Ngay từ giữa nhiệm kỳ, trên cơ sở đánh giá, TX.Tân Uyên đã xác định những chỉ tiêu chưa đạt và những khó khăn để tập trung thực hiện. Cụ thể như các chỉ tiêu 100% khu dân cư thương mại đưa vào vận hành hệ thống thoát nước thải và xử lý nước tập trung; tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh là 100%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 80%. Ngoài ra, TX.Tân Uyên còn phấn đấu đến năm 2020 có 70 - 80% xã, phường có trung tâm văn hóa…

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Uyên, cho biết với những chỉ tiêu chưa đạt và có thể nói là còn gặp khó khăn trong thực hiện, Đảng bộ TX.Tân Uyên đã tập trung đánh giá kỹ những ưu, khuyết điểm để có những giải pháp thật cụ thể, quyết liệt nhằm hoàn thành mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Cụ thể, thị xã đã triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình địa phương để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, ổn định phát triển kinh tế; khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ đầu tư các công trình trọng điểm theo định hướng phát triển đô thị, trong đó ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế, công trình phúc lợi công cộng; đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức mang tính chuyên nghiệp, có đức, có tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, xác định phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cở sở Đảng, Thị ủy Tân Uyên đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, coi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự thành công trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã…

Những giải pháp đề ra

Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin thì đến nay, toàn TX.Tân Uyên có 91.400 hộ sử dụng nước máy, đạt trên 94%; 263 tuyến đường được nâng cấp bê tông xi măng và bê tông nhựa nóng, đạt 36%. 384 tuyến đường ngõ, hẻm được chiếu sáng, đạt 55%; 28,64km đường ĐT, ĐH đã được trồng cây xanh, đạt trên 20%… Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã là 94,26%; 8/12 xã, phường có công viên, hoa viên... Toàn thị xã có 4 trung tâm văn hóa - thể thao, trong đó có 1 trung tâm cấp thị xã và 3 trung tâm cấp xã, phường; riêng xã Phú Chánh đang thực hiện giải tỏa đền bù để giải phóng mặt bằng, tiến hành các bước chuẩn bị xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao của địa phương.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đô thị, Phòng Quản lý đô thị sẽ đề nghị các xí nghiệp cấp nước tiến hành khảo sát, lắp đặt thêm đường ống cấp nước máy; kiến nghị bố trí vốn để đầu tư đồng bộ các tuyến đường trên địa bàn thị xã; vận động người dân đồng thuận với các chủ trương giải tỏa, đền bù, bàn giao mặt bằng để tạo điều kiện thi công hoàn thành sớm các công trình; kêu gọi các nguồn vốn xã hội hóa… Để chấn chỉnh và nâng cao tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tham mưu UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ để nắm tình hình, tiếp tục vận động nhân dân đăng ký thu gom rác thải, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Các đơn vị xã hội hóa thu gom đúng tần suất, thời gian, lịch trình, tuyến đường, đầu tư xe chuyên dụng; đưa chỉ tiêu về thu gom rác thải vào tiêu chí xét gia đình văn hóa… Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức các tour đến các điểm tham quan, các mô hình tuyến điểm du lịch sinh thái miệt vườn, hệ thống đò chèo và các dịch vụ du lịch khác, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa “ba nhà” (Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà vườn) trong phát triển du lịch; tổ chức thực hiện tốt những nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống đẹp; tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao…

 

 Hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón ở xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên

 

 

Ông Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên, cho rằng đối với những lĩnh vực khó đạt thì cần phải quyết liệt hơn. Cụ thể, để tiếp tục tăng số hộ sử dụng nước sạch, Phòng Quản lý đô thị thị xã làm việc với đơn vị cấp nước để tìm giải pháp căn cơ. Các cơ quan Nhà nước, đảng viên, hộ đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức phải tiên phong đăng ký sử dụng nước sạch, nêu gương để vận động nhân dân cùng đăng ký. Để đạt chỉ tiêu về nâng cấp, bê tông, chiếu sáng các tuyến đường, TX.Tân Uyên sẽ tập trung vốn đầu tư hạ tầng giao thông đạt chuẩn. Riêng các xã, phường, đi cùng với việc xã hội hóa, bê tông các tuyến đường, phải bảo đảm hệ thống thoát nước, chiếu sáng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện. TX.Tân Uyên phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ đường được bê tông hóa, chiếu sáng đạt 60%, đến năm 2020, nâng tỷ lệ này lên 80%. Ngoài ra, thị xã tiếp tục thực hiện trồng thêm cây xanh trên 28,64km đường để đạt chỉ tiêu 30%; cân đối vốn bó cáp viễn thông thêm 23km để đạt tỷ lệ đã đề ra là 30%. Trong lĩnh vực môi trường, thị xã kiểm tra chặt chẽ về vấn đề môi trường đối với các khu dân cư, thương mại đã đủ điều kiện thương mại, bảo đảm 100% khu dân cư, thương mại đưa vào vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Để đạt chỉ tiêu khối lượng rác sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100%, các địa phương, đặc biệt là 6 phường đô thị tiếp tục tăng cường vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định, tạo mỹ quan đô thị; đưa tiêu chí về việc xử lý rác thải vào tiêu chí xét gia đình văn hóa, song song đó là xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường. Tại những tuyến đường không có hoặc ít hộ dân sinh sống, các xã, phường, địa phương tăng cường kiểm tra, làm vệ sinh sạch, đẹp...

Đặc biệt, theo ông Tươi, với chủ đề năm 2019 là “Bứt phá- Hành động - Hiệu quả trong lĩnh vực môi trường”, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tham mưu UBND thị xã thực hiện tốt các nội dung về bảo vệ môi trường; các địa phương, các ngành có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cùng đồng thuận thực hiện. Đối với các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa, các cơ quan có liên quan, các xã, phường bám sát nghị quyết để có giải pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra. Những địa phương đã có công viên, hoa viên được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng cần có biện pháp bảo quản tốt công trình; các địa phương còn lại tiến hành rà soát, lựa chọn địa điểm để thực hiện. Đặc biệt, các phường phải rà soát, khắc phục các chỉ tiêu còn hạn chế, phấn đấu 4/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2019 và 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2020...

 “Đến nay, chỉ tiêu về thu gom rác thải y tế, TX.Tân Uyên đã thực hiện đạt mục tiêu, tương tự đối với rác thải nông nghiệp. Không bằng lòng với hiện tại, thời gian tới, TX.Tân Uyên đặt ra mục tiêu: Các địa phương cần tiếp tục rà soát lại diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn, đăng ký với Phòng Tài nguyên và Môi trường lắp đặt các hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón để tránh ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp”, ông Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên, cho biết.

 TIỂU LIÊN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter