Tập trung vào các khâu đột phá

Cập nhật: 19-11-2020 | 08:08:28

Với mục tiêu “Đoàn kết - Phát triển”, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để nghị quyết thực sự là “nghị quyết lòng dân” phát huy hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Phú Giáo đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tập trung vào các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Phú Giáo sẽ phát huy tối đa các nguồn lực, tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối đồng bộ. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tạo phong trào thi đua sôi nổi

Để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo chuyển biến mới rõ nét ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện Phú Giáo đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết đại hội, thông qua chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa; phân công từng đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, Đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

Xác định thước đo cho sự thành công của đại hội là nghị quyết sau khi ban hành tạo được sự đồng thuận, vì thế Đảng bộ huyện đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản, hướng dẫn công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ông Trịnh Văn Tám, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Giáo, đánh giá: Công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ huyện đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đạt nhiều kết quả. Phương thức học tập, quán triệt nghị quyết từng bước được đổi mới; đã chú trọng học tập chuyên đề trong cấp ủy Đảng, chi bộ. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Huyện ủy được nâng lên, phương pháp, cách thức truyền đạt nghị quyết được đổi mới theo hướng sát với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy Đảng đã tiến hành thảo luận xây dựng và ban hành các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng.

Cụ thể hóa nghị quyết

Đảng bộ huyện Phú Giáo xây dựng nghị quyết gắn liền với đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ có tính khả thi cao. Cụ thể là phát huy tiềm năng, lợi thế vùng đất nông nghiệp để đem lại cuộc sống ấm no, sung túc hơn cho nhân dân, thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp và “tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, đi đôi với bảo vệ môi trường” chính là một trong 2 chương trình đột phá của huyện Phú Giáo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Đảng bộ huyện Phú Giáo xác định tập trung mọi nguồn lực phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản và xây dựng NTM nâng cao, đi đôi với bảo vệ môi trường để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Huyện kết hợp chặt chẽ phát triển nông nghiệp với phát triển vùng nguyên liệu và phát triển nông thôn; giữ vững ổn định sản xuất, phát huy thế  

 mạnh các loại cây trồng và vật nuôi của huyện; thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ liên quan, chuyển dịch kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng NTM nâng cao, tạo động lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Cụ thể hóa mục tiêu này, huyện Phú Giáo tập trung phát triển các nông sản có thế mạnh ở địa phương như cây cao su, cây ăn trái, rau, quả, sinh vật cảnh, sản phẩm thịt, trứng gia cầm; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quan tâm đến chất lượng giống cây trồng và vật nuôi, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Huyện tiếp tục triển khai chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng NTM nâng cao, đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh nhằm xây dựng lĩnh vực nông nghiệp của huyện phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, có khả năng cạnh tranh cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Để đạt được mục tiêu trên thì cần phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền trong quá trình thực hiện. Đồng thời, huyện Phú Giáo đề ra định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo bước đột phá để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Xác định việc huy động các nguồn lực, trong đó nguồn vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là hết sức cần thiết, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thời gian qua, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh cùng với việc xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư và sự ủng hộ của nhân dân nên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp và chỉnh trang đô thị được tập trung phát triển, góp phần tạo nền tảng, cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo đúng định hướng đã đề ra.

“Phát huy tối đa các nguồn lực, tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương” chính là những nhiệm vụ trong tâm của huyện Phú Giáo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, cho biết quan điểm của huyện xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là sự nghiệp chung, vừa là lợi ích vừa là nhiệm vụ của toàn xã hội; huy động các nguồn lực đầu tư dưới nhiều hình thức phù hợp để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc đầu tư và khai thác sử dụng hiệu quả công trình; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phải kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh, khu vực phòng thủ của huyện.

Mục tiêu đề ra là huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng hạ tầng giao thông vận tải phải đi trước, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội phục vụ cho quốc phòng - an ninh. Lựa chọn những dự án quan trọng tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn để đầu tư, bảo đảm sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước và gắn với lộ trình nâng loại đô thị tạo điều kiện đưa đô thị Phước Vĩnh đạt loại IV theo hướng văn minh, xanh, sạch đẹp sau năm 2020. Giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của huyện là 1.045 tỷ đồng, tăng 26% so với giai đoạn 2016 - 2020.

Với nghị quyết hợp lòng dân, xác định rõ mục tiêu, giải pháp, chắc chắn kinh tế - xã hội của huyện Phú Giáo sẽ phát triển đúng định hướng đề ra.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết
Tags
Phú Giáo

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter