"Thanh Hóa là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng"

Cập nhật: 27-04-2013 | 00:00:00

Ngày 27-4, tại thành phố Thanh Hóa, lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã làm lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới.

Hòa trong niềm vui chung cả nước hướng về kỷ niệm 38 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu đã ôn lại những chiến công của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những thành tích trong thời kỳ đổi mới.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.  Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa đất rộng, người đông, địa thế hiểm trở, luôn là hậu phương vững chắc, khu vực phòng thủ rộng lớn, có tầm chiến lược trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trên mảnh đất giầu truyền thống yêu nước và cách mạng đó, trong các cuộc kháng chiến, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập nên nhiều chiến công.

Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang Thanh Hóa vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa cùng nhân dân trong tỉnh dồn lực chi viện cho các chiến trường, cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến, đặc biệt là cho chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, được Bác Hồ khen ngợi: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó.”

Trong kháng chiến chống Mỹ, Thanh Hóa vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương. Lực lượng vũ trang Thanh Hóa phối hợp với bộ đội chủ lực đánh gần một ngàn trận, bắn rơi 376 máy bay; trong đó có 3 chiếc B52, riêng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ Thanh Hóa bằng súng bộ binh bắn rơi hơn 80 chiếc; chiến đấu 175 trận trên biển, bắn cháy, bắn chìm 57 tầu biệt kích Mỹ-ngụy.

Những chiến công của quân và dân Hàm Rồng-Nam Ngạn, của đơn vị dân quân gái Hoa Lộc (Hậu Lộc), của các cụ lão dân quân Hoằng Trường (Hoằng Hóa) làm nức lòng nhân dân cả nước, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi.

Cùng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ trên quê hương, hơn 20 vạn thanh niên Thanh Hóa đã nhập ngũ, có mặt ở khắp các quân chủng, binh chủng, chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam, góp phần đánh bại mọi chiến lược chiến tranh của địch, làm nên thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhiều người con quê hương Thanh Hóa đã sát cánh cùng bộ đội Pathét của Lào chiến đấu hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Thanh Hóa có gần 60.000 liệt sĩ, hơn 60.000 thương bệnh binh, 1.525 bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Với sự đóng góp vô cùng to lớn ấy, lực lượng vũ trang Thanh Hóa và gần 160 tập thể và gần 80 cá nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong các cuộc kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang Thanh Hóa tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công mới. Đảng ủy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; gắn quốc phòng với xây dựng kinh tế, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên rộng khắp, có chất lượng; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh; có nhiều phương pháp, cách làm mới trong xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân trên biển.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an, với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nắm chắc tình hình cơ sở, đấu tranh với các hoạt động buôn bán, vận chuyển chất ma túy, truyền đạo trái pháp luật, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất ổn để chủ động giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng; tuyên truyền vận động nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời, tích cực tham gia trực tiếp có hiệu quả vào các chương trình kinh tế kết hợp với quốc phòng, là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai...

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 7-1 vừa qua, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng vũ trang Nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Chúc mừng lực lượng vũ trang Thanh Hóa vinh dự được nhận danh hiệu cao quý, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định rằng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phải tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Thanh Hóa là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thanh Hóa có vai trò, trách nhiệm to lớn. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử ấy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thanh Hóa phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả thế và lực; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong tỉnh vào thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thật sự làm cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trở thành nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt.

Các cấp ủy đảng phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang trong tỉnh vững mạnh về mọi mặt. Kế thừa và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phải quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; bảo đảm cho lực lượng vũ trang của tỉnh tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý tốt mọi tình huống, không để bị bất ngờ; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn...

Trong đó, hết sức quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thanh Hóa xứng đáng với danh hiệu cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ.”

Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng vũ trang Thanh Hóa phát huy truyền thống của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập thêm nhiều chiến công mới.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu các ban ngành Trung ương và địa phương đã dâng hương tại đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa, tưởng nhớ công lao của những tấm gương dũng cảm chiến đấu hy sinh, âm thầm cống hiến trọn cuộc đời, góp phần làm nên những chiến công chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter