Thay đổi tư duy tuyển chọn cán bộ

Cập nhật: 19-07-2019 | 07:58:51

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành nội vụ diễn ra ngày 16-7 vừa qua. Tham dự hội nghị này, tại điểm cầu Bình Dương có ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

 Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ (giữa) và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội trực tuyến tại điểm cầu Bình Dương

 Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về một số vấn đề, như: Tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, cơ chế tự chủ tại cơ sở, công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý... Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến nay đã có 36 cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị. Báo cáo của 61 địa phương cho thấy, đến nay có 20/713 huyện và 623/11.162 xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, toàn ngành nội vụ đang tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm kịp tổ chức Đại hội Đảng ở cấp huyện, cấp xã trong năm 2020. Các địa phương đã chủ động tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính các cấp; tập trung thực hiện đề án về sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn theo hướng dẫn của Trung ương.

Với phương châm hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu các tổ chức, đơn vị thuộc ngành, các địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó là xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức theo hướng đổi mới tư duy tuyển chọn; thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vực nội vụ rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, bảo đảm đạt 100% các đơn vị được kiểm tra trong năm 2019 và khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ; tiếp tục tiến hành đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị.

Song song đó, Bộ Nội vụ chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng các phương án, đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30-8-2019 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ; đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, để bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm và chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter