Thị ủy Thuận An: Tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 16-10-2015 | 08:07:02

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy Thuận An luôn xác định rõ vai trò quan trọng của công tác này, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

 Thị ủy Thuận An tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014. Ảnh: P.V

 Trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời gian qua, UBKT các cấp thuộc Đảng bộ TX.Thuận An luôn chủ động, tích cực tham mưu, giúp cấp ủy làm tốt công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật trong Đảng. Trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, UBKT Thị ủy Thuận An đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và đối tượng chính cần kiểm tra, giám sát; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo và tiến hành kiểm tra những tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nghiêm túc xử lý và thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quy trình quy định, góp phần nâng cao tính giáo dục, sự nghiêm minh trong Đảng.

Trong 5 năm qua, UBKT Thị ủy Thuận An đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra, giám sát 79 lượt tổ chức Đảng và 127 đảng viên; thi hành kỷ luật 72 trường hợp, trong đó khiển trách 36 trường hợp, cảnh cáo 25, cách chức 3, khai trừ 8 đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát của UBKT Thị ủy Thuận An đã đi vào thực chất. Nội dung kiểm tra, giám sát xoay quanh các vấn đề lớn như thực hiện Nghị quyết 22- NQ/TW khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

Bên cạnh các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp còn tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các đợt kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các đợt tự kiểm tra theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy. Qua thực hiện công tác kiểm tra, cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành xem xét và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, bảo đảm về quy trình, thủ tục quy định, góp phần nâng cao tính giáo dục, sức chiến đấu trong Đảng, làm cho các tổ chức Đảng trong Đảng bộ thị xã ngày càng trong sạch vững mạnh. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp, từng bước được nâng lên; vai trò của UBKT các cấp được phát huy. Việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm được coi trọng và đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Công tác xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh và đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng, của chính quyền và đoàn thể. Công tác giải quyết tố cáo, kiến nghị và khiếu nại kỷ luật được thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng và Luật Khiếu nại, tố cáo.

Trong 5 năm qua, UBKT Thị ủy Thuận An đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra, giám sát 79 lượt tổ chức Đảng và127 đảng viên; thi hành kỷ luật 72 trường hợp, trong đó khiển trách 36 trường hợp, cảnh cáo 25, cách chức 3, khai trừ 8 đảng viên. Có thể khẳng định, công tác kiểm tra giám sát của UBKT Thị ủy Thuận An đãđi vào thực chất. Nội dung kiểm tra, giám sát xoay quanh các vấn đề lớn như thực hiện Nghị quyết 22- NQ/TW khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp… Hầu hết, những đợt kiểm tra, giám sát đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt và nhắc nhở, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm cho những tập thể, cá nhân còn tồn tại hạn chế.

Trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy Thuận An cho biết: “Trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2015), hiện đội ngũ cán bộ UBKT của TX.Thuận An không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên. Dù trong hoàn cảnh, điều kiện nào, đội ngũ cán bộ UBKT luôn giữ vững truyền thống: “Kiên định, vững vàng, gương mẫu” và tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Những thành tích đạt được của ngành đã góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa, hạn chế sai phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên; thúc đẩy quá trình đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở cơ sở”. Tuy nhiên, theo ông Tâm, thời gian tới, UBKT cấp ủy các cấp trên địa bàn cần chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề về cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quán triệt Nghị quyết 14, khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp kiểm tra, giám sát. Đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng trên địa bàn phải phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực, không ngại gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tổchức Đảng trong sạch, vững mạnh.

 KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter