Thị ủy Bến Cát: Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho Đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật: 07-04-2020 | 08:20:30

 Thị ủy Bến Cát đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thị xã bảo đảm về mặt tiến độ và đạt chất lượng; bảo đảm cho Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thị xã diễn ra thành công, tốt đẹp.

 Lãnh đạo Thị ủy Bến Cát tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới của Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND TX.Bến Cát tại Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

 Nghiêm túc triển khai

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/ TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát đã triển khai, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đầy đủ, kịp thời, kỹ lưỡng, chu đáo, chất lượng. Công tác chuẩn bị đã bảo đảm tính toàn diện, trung thực, bám sát tình hình thực tiễn đối với việc chuẩn bị văn kiện và tính khách quan, chặt chẽ, bài bản trong quá trình chuẩn bị nhân sự.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách phối hợp các cơ quan thường trực tiểu ban thường xuyên theo dõi, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội của các chi, Đảng bộ cơ sở. Đồng thời, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập đoàn, thường trực tiểu ban đại hội có kế hoạch làm việc, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đối với 10 đơn vị, trong đó có 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm.

 Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo đúng theo tiến độ thời gian cũng như đạt yêu cầu về mặt nội dung, chất lượng theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát sẽ tập trung chỉ đạo các chi, Đảng bộ còn lại hoàn tất công tác đại hội bảo đảm theo kế hoạch đề ra.

Ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát, cho biết tính đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 cơ bản bảo đảm tiến độ và yêu cầu đã đề ra theo quy định cũng như hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, đối với văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã triển khai lấy ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và các cán bộ chủ chốt. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã đã được triển khai lấy ý kiến đóng góp của các chi, Đảng bộ cơ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của thị xã để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và thời gian tới sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo của thị xã. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm ở các đơn vị được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm cao, đạt các yêu cầu đề ra.

Sau khi hoàn tất các đại hội điểm, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm đối với các chi, Đảng bộ còn lại. Trong công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở sắp tới, trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra từ các đại hội điểm và thí điểm, Ban Thường vụ Thị ủy cũng như các tiểu ban sẽ có các chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hơn trong công tác xây dựng văn kiện, đề án nhân sự cũng như công tác tổ chức điều hành và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tiến hành đại hội.

Chú trọng công tác nhân sự

Theo ông Bùi Duy Hiền, về công tác chuẩn bị nhân sự, đến nay, tiểu ban nhân sự đã xây dựng xong dự thảo đề án nhân sự trình Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến và trong thời gian sắp tới, Thị ủy sẽ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để cho ý kiến về đề án nhân sự trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Công tác nhân sự cấp ủy phải bảo đảm tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm và khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đặc biệt, nghiêm cấm các biểu hiện vận động, bè phái, chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm trong chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Khi chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, các cấp ủy cũng phải chú ý một số yêu cầu: Về cơ bản phải thực hiện theo quy hoạch cấp ủy, quy hoạch chức danh lãnh đạo Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi có vấn đề phức tạp, nhất là mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng thì xử lý theo điều lệ Đảng và phân công người thay thế trước đại hội…

Về công tác tổ chức đại hội, kế hoạch tổ chức đại hội của Đảng bộ thị xã đã được Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng và triển khai. Các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ cũng như công tác tuyên truyền, phục vụ hậu cần và bảo đảm an ninh trật tự được triển khai đúng theo tiến độ. Nhìn chung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng theo tiến độ thời gian cũng như đạt yêu cầu về mặt nội dung, chất lượng theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát sẽ tập trung chỉ đạo các chi, Đảng bộ còn lại hoàn tất công tác đại hội bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Đối với Đại hội Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các tiểu ban tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị về nội dung văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức.

Cũng theo ông Bùi Duy Hiền, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020, trong đó có công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/ TW, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy, các tiểu ban đại hội của thị xã. Trong đó, đề án nhân sự cấp ủy thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; thực hiện quy trình các bước về công tác nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt trước khi trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Ban Thường vụ Thị ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã và cấp trên theo tinh thần kế hoạch của Tỉnh ủy, Thị ủy; tiếp tục hướng dẫn, giám sát thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin cổ động Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các công trình trọng điểm thị xã chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự quyết tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Bến Cát, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, nhân dân, Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn TX.Bến Cát sẽ được tổ chức thành công theo yêu cầu đề ra. Qua đại hội, các cấp ủy sẽ đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về bước phát triển mới của đô thị Bến Cát trong thời gian tới.

 CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter