Thị ủy Tân Uyên: Triển khai nhanh các nhiệm vụ sau đại hội

Cập nhật: 24-09-2020 | 07:52:49

Ngay sau Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025, Thị ủy Tân Uyên đã tập trung nhiều nhiệm vụ để từng bước đưa nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Cụ thể triển khai nhanh nghị quyết đại hội; ban hành chương trình đột phá và các chương trình để thực hiện nghị quyết; đồng thời thực hiện nhiệm vụ “kép” để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 Trong thời gian tới, TX.Tân Uyên ttiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng chất các tiêu chí đô thị loại III. Trong ảnh: Khu dân cư thương mại Uyên Hưng, phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên

Để nghị quyết đi vào cuộc sống

Ông Nguyễn Văn Dành, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, cho biết ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Tân Uyên đã tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Qua đó kịp thời biểu dương khen thưởng cho 33 tập thể và 136 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BTV), Thường trực Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, BTV Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cơ sở Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội, bám sát các nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã. Đến nay, có 46/46 tổ chức cơ sở Đảng đã triển khai nghị quyết với 3.726 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự, đạt 98,6%; trong đó công chức, viên chức chưa là đảng viên là 608/637 đồng chí, đạt 96%.

Ngay sau đại hội, Thị ủy cũng đã ban hành một chương trình thực hiện nghị quyết đại hội và 2 chương trình đột phá. Đồng thời, nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội, BTV Thị ủy đã phân công giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham mưu BTV xây dựng 6 chương trình để thực hiện.

Để bảo đảm bộ máy hoạt động trơn tru, Thị ủy Tân Uyên cũng đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, BTV và Thường trực Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025, có sự kế thừa quy chế làm việc của khóa trước, đồng thời có điều chỉnh, bổ sung, một số nội dung cho phù hợp với các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương và phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của Thị ủy trong tình hình hiện nay. Thị ủy cũng đã ban hành chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, BTV Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra ngay sau đại hội chi, Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay cấp ủy cơ sở Đảng đã xây dựng quy chế làm việc.

Thị ủy Tân Uyên cũng đã thực hiện báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá những kết quả đạt, khuyết điểm và tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020-2025 sát, đúng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Công tác bố trí nhân sự sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 được Thị ủy Tân Uyên xác định là một vấn đề quan trọng. BTV Thị ủy thực hiện gắn với Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11-5-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Giữ vững chỉ tiêu

Ông Nguyễn Văn Dành phấn khởi cho biết TX.Tân Uyên đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2015-2020. Riêng trong năm 2020, TX.Tân Uyên đề ra 17 chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện. Đến nay, có 5 chỉ tiêu đã đạt và vượt nghị quyết đề ra; 12 chỉ tiêu còn lại đã thực hiện cơ bản bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Còn 4 chỉ tiêu nghị quyết đề ra đến cuối năm mới đánh giá, như: Tốc độ tăng bình quân của các ngành; thu nhập bình quân đầu người; tỷ lệ hộ nghèo so với hộ nghèo còn lại theo tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2018-2020; số lượng trường đạt chuẩn thị xã đang tập trung triển khai thực hiện... Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng thị xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và báo cáo đánh giá vào cuối năm.

Cùng với các nhiệm vụ trên, thị xã cũng triển khai thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương chỉnh trang theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại các khu - điểm nhà ở tự phát trên địa bàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TX.Tân Uyên đến năm 2040; tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng chất các tiêu chí đô thị loại III. Đồng thời, thị xã chỉ đạo các ngành, các xã, phường triển khai thủ tục đầu tư các công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; kịp thời chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn chỉnh thủ tục để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; tập trung khai thác các nguồn thu, điều hành, quản lý ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ quy định.

Bên cạnh đó, TX.Tân Uyên cũng tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ưu tiên và huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội, công nhân lao động; thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động doanh nghiệp, người lao động, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, hoàn thành và đưa vào hoạt động trung tâm y tế tại cơ sở mới; thường xuyên kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Thị xã cũng sẽ tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương; bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”; chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều nguy cơ...

 Ngay sau đại hội, Thị ủy cũng đã ban hành một chương trình thực hiện nghị quyết đại hội và 2 chương trình đột phá. Đồng thời, nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội, BTV Thị ủy đã phân công giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham mưu BTV xây dựng 6 chương trình để thực hiện.

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter