Thủ tướng đánh giá cao khát vọng vươn lên của Bình Dương

Cập nhật: 10-09-2020 | 20:10:50

(BDO) Chiều 10-9, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương để cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc.

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Báo cáo với Bộ Chính trị, đồng chí Trần Văn Nam, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, cùng với quá trình chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh một cách khẩn trương, nghiêm túc và đảm bảo tiến độ đề ra. Nhìn chung, với thành công của đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, cùng với công tác chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận cao trong xã hội. Đây là cơ sở và là điều kiện quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI được tổ chức thành công tốt đẹp.

  Đồng chí Trần Văn Nam trình bày báo cáo các văn kiện tại hội nghị

Đồng chí Trần Văn Nam nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh bạn; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả, kịp thời của Tỉnh ủy cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tinh thần tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo thành một khối đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trên các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao, bình quân 9,35%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực. Quy mô GRDP đến năm 2020 ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng (cao hơn mức bình quân của vùng Đông Nam bộ và cao hơn 2,5 lần mức bình quân chung cả nước). Thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt cả về số thu và tốc độ tăng, với mức tăng bình quân hàng năm 11,2%, dự kiến năm 2020, tổng thu ngân sách là 62.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015.

 Toàn cảnh buổi làm việc

Công nghiệp phát triển đúng định hướng và tiếp tục là ngành chủ lực, trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo động lực cho phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại. Tỷ trọng ngành dịch vụ tăng dần trong cơ cấu kinh tế, một số ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao được khuyến khích và hỗ trợ phát triển như: Tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, logistics... Thị trường xuất khẩu không ngừng mở rộng, xuất khẩu tăng bình quân 9,31%/năm, nhiều năm liền Bình Dương xuất siêu trung bình khoảng 6 tỷ đô la Mỹ/năm và là 1 trong 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ xuất siêu lớn nhất cả nước. Nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng tăng cường liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị. Đến năm 2019, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch đề ra trước 1 năm.

Tính đến ngày 30-6-2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP. Tổng số doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh đạt 45.500 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký khoảng 400 nghìn tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần số lượng doanh nghiệp  và gấp 2,9 lần về vốn so với năm 2015). Tổng số dự án đầu tư nước ngoài đạt 3.865 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 34,9 tỷ đô la Mỹ (tăng gấp 1,5 lần số dự án và gấp 1,6 lần về vốn so với năm 2015). Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung xây dựng đồng bộ, ngày càng hiện đại. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

An sinh xã hội, phúc lợi xã hội ngày càng mở rộng và nâng cao, đảm bảo mọi người dân đều được chăm lo, thụ hưởng đầy đủ và công bằng các thành quả từ phát triển kinh tế. Chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Công tác giảm nghèo đạt thành tựu quan trọng. Năm 2017, Bình Dương được công nhận là tỉnh đầu tiên trong cả nước không còn họ nghèo theo chuẩn của Trung ương. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh còn dưới 1%.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế đạt kết quả tốt.

Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn kiện cũng như các nội dung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI; đồng thời đóng góp các ý kiến chân thành, thẳng thắn, chỉ ra những vấn đề tỉnh cần quan tâm để hoàn thiện dự thảo văn kiện, tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh cũng như đảm bảo các điều kiện để Bình Dương phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các văn kiên chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, trí tuệ; đủ điều kiện để trình đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới. Công tác nhân sự được chuẩn bị đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ qua. Theo Thủ tướng, nhiệm kỳ 2015-2020 là một nhiệm kỳ thành công của Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Trong nhiệm kỳ qua, Bình Dương đã rất nỗ lực phấn đấu đạt thành tích toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghiêp, thu hút đầu tư FDI, trong xây dựng thành phố thông minh, xây dựng nông thôn mới... Bình Dương cũng đã hỗ trợ nhiều địa phương khác thông qua mô hình VSIP. Bình Dương cũng có nhiều tấm gương lao động quên mình xứng đáng được biểu dương. Thủ tướng đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng bộ Bình Dương, đồng thời đánh giá cao khát vọng xây dựng Bình Dương thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại trong giai đoạn mới được thể hiện trong các văn kiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản tán thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các dự thảo văn kiện, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các văn kiện, đề án nhân sự.  Thủ tướng cũng lưu ý, Bình Dương cần tiếp tục thể hiện khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới; phát huy thế mạnh, đón đầu các thời cơ, đối tác, các hiệp định; quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị và công nghiệp; tạo đột phá trong xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; từng bước hình thành khu khoa học công nghệ, thành phố thông minh; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp và đô thị; quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy; quan tâm công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng khu vực ngoài nhà nước...

Cao Sơn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter