Thủ tướng làm việc với Đoàn Thanh niên

Cập nhật: 24-03-2013 | 00:00:00

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 24-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, đoàn viên cả nước nhân kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên nhận rõ trách nhiệm đối với đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong thời gian qua, hoạt động Đoàn đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên, công tác xây dựng Đoàn, Đội, Hội; chăm lo, bảo vệ tốt hơn lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên, nhi đồng; triển khai hiệu quả các hoạt động xung kích xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội…

“Những kết quả đạt được trong hoạt động Đoàn năm 2012 đã góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển chung của đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu, nỗ lực, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Trước hết, Đoàn cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh thiếu niên, lực lượng rường cột, chủ nhân tương lai của đất nước về tinh thần yêu nước, yêu chế độ, từ đó để mỗi thanh thiếu niên xác định rõ trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Đồng thời, Đoàn cần quan tâm, bảo vệ tốt hơn nữa lợi ích chính đáng của thanh thiếu niên, nhi đồng; tăng cường mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đoàn, Đội, Hội, đảm bảo cho các tổ chức ngày càng phát triển vững mạnh, tránh hoạt động mang tính hình thức; tổ chức sâu rộng các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh thiếu niên tiếp cận các cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng;…

Thủ tướng cũng đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” nhằm tạo môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Phối hợp tốt với chính quyền các cấp nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động công tác theo chức năng, nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương cũng xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Trung ương Đoàn như đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Trung ương Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam xây dựng Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên nông thôn lập nghiệp để cho vay các dự án sản xuất, kinh doanh của các tổ hợp tác thanh niên; đề xuất Thủ tướng và các Bộ, ngành quan tâm, tạo cơ chế đặc biệt để Đoàn đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình, đề án đã được Chính phủ phê duyệt và các nội dung ký kết trong Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và BCH TW Đoàn; đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao cho Ban Bí thư TW Đoàn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Đề án “Quy hoạch các khu di tích lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh”; đề xuất được cấp kinh phí mua báo Đoàn, Hội, Đội cho các học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn;…

Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc về kết quả công tác Đoàn, thanh thiếu nhi năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2013, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có bước đổi mới về nội dung, phương thức; tích cực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình, hình thức để tăng tính hấp dẫn, đề cao giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của thanh thiếu niên, phát huy nhân tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi thanh niên trong môi trường do Đoàn, Hội tạo ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng đổi mới, nhất là về hình thức tổ chức quán triệt, học tập và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Việc nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được quan tâm hơn, đặc biệt là ở các địa bàn, khu vực khó khăn, trong thanh niên dân tộc, tôn giáo.

Trong quý I/2013, Đoàn tập trung tổ chức lấy ý kiến đóng góp trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bằng nhiều hình thức như qua Internet, hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt chi đoàn… Qua đó vừa thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đoàn, của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, vừa tạo đợt sinh hoạt chính trị để qua đó định hướng tư tưởng, uốn nắn những nhận thức, hành vi sai lệch, sai lầm do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, non yếu về bản lĩnh chính trị của một bộ phận nhỏ thanh niên.

Công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được triển khai sâu rộng với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được kiên trì triển khai. Nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi, Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về phối hợp hoạt động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015 có hiệu quả.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu Trung ương Đoàn Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai với chất lượng ngày càng cao, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác, tham gia xây dựng hạ tầng, xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn đạt hiệu quả thiết thực.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức, trở thành nét đặc trưng của phong trào thanh niên, được xã hội đánh giá cao.

Ngoài ra, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác quốc tế thanh niên;… tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tích cực.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, một số trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 là tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn; triển khai Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay”; thí điểm nhân rộng các mô hình giáo dục mới, hiệu quả; triển khai lấy ý kiến cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Triển khai các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; tổ chức đào  tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn; phát triển tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, trọng tâm là tại địa bàn dân cư.

Tăng cường mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên vùng sâu, vùng xa, dân tộc, tôn giáo, thanh niên Việt Nam ngoài nước.

Theo Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter