Tích cực đưa chủ trương của Hội nghị TW9 khóa XI vào cuộc sống

Cập nhật: 04-07-2014 | 00:00:00

  Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 3-7, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) đã hoàn thành chương trình đề ra, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện các ban đảng Trung ương; các báo cáo viên Trung ương và cấp tỉnh trong toàn quốc đã dự Hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Lê Hồng Anh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của những nội dung Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Ông yêu cầu các đại biểu nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận, nắm vững những nội dung của Nghị quyết, các chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; đồng thời triển khai các công việc cần thiết đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghiên cứu, quán triệt hai chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” ra đời là sự kế thừa và phát triển quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, thể hiện bước chuyển quan trọng về tư duy lý luận, năng lực đúc kết thực tiễn những năm đầu đổi mới; có tầm nhìn sâu rộng, chứa đựng nhiều giá trị tư tưởng, khoa học và nhân văn.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), bằng ý chí và quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị và nỗ lực, tự giác của các tầng lớp nhân dân, các lĩnh vực văn hóa của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới.

Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã thể hiện rõ nét tư tưởng mới về văn hóa và con người Việt Nam.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần xây dựng chương trình hành động quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện.

Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tốt việc thi hành pháp luật; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện của các cấp chính quyền; kịp thời điều chỉnh các chương trình, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững.

Về một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng, các đại biểu đã nghiên cứu, quán triệt những nội dung về quy chế bầu cử trong Đảng; thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; chỉ đạo tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Trong quá trình nghiên cứu, học tập nghị quyết, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm những vấn đề mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) đã đề cập; khẳng định đây là những nội dung hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội của đất nước.

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã giải đáp, làm rõ hơn những nội dung mà các đại biểu quan tâm và nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI từ nay đến hết nhiệm kỳ và công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, ban cán sự Đảng, đảng đoàn triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết và các chủ trương của Hội nghị Trung ương lần này.

Ban Tuyên giáo các cấp, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp để nhanh chóng đưa các quan điểm, chủ trương của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) vào cuộc sống./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter