Tiền đề vững chắc

Cập nhật: 28-04-2020 | 05:22:26

 Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, TX.Bến Cát đã đạt được các kết quả phát triển tích cực trên mọi mặt. Phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Ân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát để có cái nhìn cụ thể hơn về các kết quả phát triển này.

 Cơ sở hạ tầng của TX.Bến Cát qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã có bước phát triển mạnh mẽ

 - Thưa ông, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh việc kế thừa, phát huy những thành tựu của thị xã trước đây, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu cũng như 4 đề án chiến lược của nghị quyết. Cụ thể, TX.Bến Cát hiện đã được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, đang tiếp tục phấn đấu trở thành đô thị loại II trong thời gian tới; hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 23,5%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng: Công nghiệp 75,46% - dịch vụ 24,20% - nông nghiệp 0,34%. GDP bình quân đầu người đạt 139,8 triệu đồng/ người/năm. Trong 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt trên 473.000 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 17,1%; giá trị ngành dịch vụ đạt gần 129.000 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 30,9%; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt trên 2.600 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 4,8%; tổng thu ngân sách đạt trên 7.000 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 12%; tổng chi ngân sách đạt gần 4.000 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 8%.

Hiện nay, TX.Bến Cát có 8 khu công nghiệp và 1 khu sản xuất tập trung diện tích gần 4.100 ha, thu hút 4.386 dự án; có 3.667 dự án trong nước, với tổng số vốn đầu tư 38.409 tỷ đồng và 719 dự án nước ngoài tổng số vốn đầu tư 7 tỷ 368 triệu USD. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, TX.Bến Cát luôn quan tâm đầu tư từ ngân sách Nhà nước cũng như xã hội hóa để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị xã. Trong giai đoạn 2015-2020, thị xã đầu tư hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm như: Tượng đài Bến Cát, Trung tâm Văn hóa thanh niên công nhân, các công viên cây xanh từ quỹ đất công tại các xã, phường... Nhiều công trình trường học, y tế được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp để bảo đảm nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh và khám chữa bệnh của người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt đươc nhiều kết quả nhất định. An sinh xã hội luôn được bảo đảm. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, các đối tượng xã hội được quan tâm triển khai kịp thời, đúng quy định từ nhiều nguồn với tổng kinh phí trên 73 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã hiện nay dưới 0,5%. Công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao; chất lượng dạy và học của năm sau luôn cao hơn năm trước. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, nhất là trong các dịp lễ, tết. Quốc phòng - an ninh luôn được củng cố, giữ vững ổn định.

- Xin ông cho biết thêm một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong quý I-2020?

- Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng phần nào đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I-2020 của TX.Bến Cát, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, địa phương, thị xã đã vừa duy trì được việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vừa bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình kinh tế của thị xã tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trong quý I, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 431,6 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách địa phương đạt 269,3 tỷ đồng (tăng 49% so với cùng kỳ); tổng chi ngân sách địa phương đạt 229,5 tỷ đồng (tăng 77% so với cùng kỳ). Thị xã tiếp tục thực hiện tốt các chính sách mời gọi đầu tư, trong quý I đã thu hút được 132 dự án đến đầu tư. Theo đó, dự án có vốn đầu tư trong nước là 115 dự án với tổng số vốn 415 tỷ đồng; dự án có vốn đầu tư nước ngoài là 17 dự án, tổng vốn đăng ký 20,9 triệu USD. Ngoài ra, thị xã đã phát triển được khoảng 113 doanh nghiệp nhỏ và vừa; bảo đảm thị trường hàng hóa thiết yếu; thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân xa quê và nhân dân trên địa bàn thị xã...

- Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã giai đoạn 2015-2020, thị xã cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp nào, thưa ông?

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 và tác động của dịch bệnh Covid-19, UBND thị xã triển khai các giải pháp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để vừa đạt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, vừa bổ sung hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Cụ thể, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, tạo môi trường thông thoáng, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư; trước mắt, triển khai áp dụng các chính sách, giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động, người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sớm ổn định sản xuất, kinh doanh và người lao động, người dân ổn định cuộc sống. Hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất TX.Bến Cát giai đoạn 2021- 2030; Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TX.Bến Cát đến năm 2040; rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường và quy hoạch nông thôn mới các xã; hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng thi công 2 công trình trọng điểm của tỉnh (đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng) và hoàn thành các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 168.211 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng đạt 21,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng: Công nghiệp chiếm 75,5%, dịch vụ chiếm 24,2%, nông nghiệp chiếm 0,3%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 2.281 tỷ; tổng thu ngân sách địa phương đạt 1.102 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 1.092 tỷ đồng. Duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và khuyến cáo của Bộ Y tế; thực tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện các kế hoạch bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Để thực hiện đạt được nhiệm vụ trên, UBND thị xã đề ra một số giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đó là rà soát, đánh giá toàn diện tác động của dịch bệnh Covid-19 để kịp thời điều chỉnh, có giải pháp phù hợp để thực hiện; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính - ngân sách Nhà nước; quản lý thu, chống thất thu thuế; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách. Tiếp tục huy động các nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình công nhân, người lao động, đặc biệt trong các khu nhà trọ, khu dân cư để chủ động có những giải pháp kịp thời; chủ động triển khai đồng bộ, tích cực, quyết liệt các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

- Xin cảm ơn ông!

CAO SƠN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter