Tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác

Cập nhật: 19-05-2020 | 09:15:31

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành hành động tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả, tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Song song với việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05, công tác phát hiện biểu dương những điển hình xuất sắc trong học tập làm theo Bác đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Trong ảnh: Các tập thể, cá nhân của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 được tuyên dương, khen thưởng

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Một trong những kết quả nổi bật sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh, đó là các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình học và làm theo Bác. Một số mô hình đã được thực hiện từ nhiều năm và tiếp tục khẳng định tính hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Có thể kể đến một số mô hình như: “Gần dân, sát dân”, “Gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe và chia sẻ với công nhân”, “Chính quyền thân thiện, của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”,‘‘Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang”, “Camera an ninh”, “Ánh sáng nông thôn mới”, “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”…

Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng được nhiều cách làm hay, mô hình mới, mang lại tác dụng tích cực, như: “Xóm đạo bình yên”, “Hộ nông thôn mới đạt tiêu chí: xanh, sạch, đẹp, sáng” của TX.Tân Uyên; “Vườn hoa nhớ Bác” của huyện Phú Giáo; “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” của huyện Bàu Bàng; “Siêu thị không đồng” của TP.Thuận An; “Trường học là nhà” của Trường THPT Tây Nam - Bến Cát; “Gần hội viên, hiểu hội viên, giúp hội viên” của Hội LHPN Dĩ An; “Tình thương và chia sẻ”, hay “Giải quyết thủ tục khai tử tại hộ gia đình”, triển khai người dân đăng ký 3 nội dung: Treo ảnh Bác trang nghiêm trong nhà, gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình không vi phạm an toàn giao thông… của TP.Thủ Dầu Một. Đối với các cơ quan, đơn vị khối quản lý hành chính Nhà nước, lực lượng vũ trang đã triển khai các mô hình thiết thực như: “Gần dân, giúp dân”,“Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”,“Công sở thân thiện vì dân phục vụ”… với phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”

Không chỉ cơ quan, ban ngành, đoàn thể mà trong nhân dân cũng xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, xây dựng khu ấp, khu phố văn hóa, tích cực tham gia các phong trào mang tính đạo lý như “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”. Nhiều tấm gương cộng đồng như hiến đất mở đường, tham gia tích cực các phong trào xã hội, xây dựng khu phố văn minh, khu phố, tuyến phố kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp, vận động trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... đã góp phần tạo sự lan tỏa về việc học tập và làm theo Bác trong toàn xã hội.

Nâng cao ý thức phục vụ nhân dân

Thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước các cấp đã chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân, doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị thường xuyên nhắc nhở cán bộ công chức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Việc tích cực giải quyết nhanh những đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đạo đức, trách nhiệm công chức, viên chức ở các địa phương, đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở… đã được các đơn vị quan tâm thực hiện quyết liệt.

Điểm nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng đó là trong 2-3 năm gần đây, UBND các cấp đã chú trọng thực hiện tốt hơn cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, tiếp tục đẩy mạnh, rà soát cải cách các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thủ tục cấp giấy phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, qua việc tiếp tục thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, công chức không chỉ tận tâm, nhiệt tình trong hướng dẫn, giải quyết công việc với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao mà còn thể hiện sự gần gũi, thân thiện với nhân dân, từ đó nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao của nhân dân.

Trong quá trình thực hiện công vụ, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân đối với thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức bằng nhiều hình thức như: phiếu khảo sát sự hài lòng của nhân dân đối với công tác tiếp dân, xin ý kiến đóng góp của nhân dân về các hoạt động chính quyền và cán bộ công chức; tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về vai trò giao tiếp ứng xử của người lãnh đạo… Ngoài ra, một số cơ quan tiếp xúc với người dân còn thực hiện kịp thời các thư: Thư xin lỗi, Thư cảm ơn, Thư chúc mừng, Thư chia buồn; tổ chức các diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân” cũng như thường xuyên kiểm tra thư góp ý của người dân để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở khi cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, tránh gây phiền hà cho người dân; góp phần tạo sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân đối với sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Tiếp tục học và làm theo Bác

Trên cơ sở kết quả thực hiện Chỉ thị 05, theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, trên cơ sở rút kinh nghiệm các mô hình làm theo Bác, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng ở những cơ quan, đơn vị, địa phương có điều kiện phù hợp.

Song song đó, Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên…; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước; cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân có thể giám sát; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tạo sự hài lòng đối với nhân dân, doanh nghiệp.

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Đó cũng là cơ sở quan trọng để Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói và làm trái quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng.

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter