Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Cập nhật: 11-06-2013 | 00:00:00

 Thấm nhuần lời dạy của Bác, 65 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đãtổchức, thực hiện được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực to lớn, cổvũ, động viên nhân dân cảnước vượt qua mọi khókhăn, gian khổ, làm nên thắng lợi vẻ vang của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, công tác thi đua, khen thưởng đãcónhiều đổi mới vềnội dung vàphương pháp, đáp ứng yêu cầu của sựnghiệp đổi mới và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụphát triển kinh tế- xãhội của đất nước, của từng địa phương.

Cùng với cả nước, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước ở Bình Dương đã được các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương chú trọng. Phong trào thi đua luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, hôm nay (11-6), Bình Dương tổ chức lễ tuyên dương 328 cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước. Đây là những gương mặt xuất sắc, những bông hoa đẹp tiêu biểu trong việc thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả tốt đẹp của phong trào thi đua yêu nước, phải nhìn nhận rằng, thời gian qua, các phong trào thi đua vàcông tác khen thưởng vẫn còn bộc lộnhững mặt hạn chế. Phong trào được phát động nhưng việc thi đua chưa đồng đều, rộng khắp vàliên tục. Thậm chí cónơi còn chạy theo hình thức. Trong khen thưởng, động viên chưa thật sự đến đội ngũ những người lao động trực tiếp. Vì vậy phong trào chưa tạo thật sựlan tỏa trong cộng đồng.

Từnhững bất cập đó, thiết nghĩ việc sửa đổi, bổsung, hoàn thiện chính sách vềcông tác thi đua, khen thưởng cần được quan tâm. Công tác thi đua, khen thưởng cần được đổi mới, thiết thực hơn. Phong trào thi đua phải cónội dung, tiêu chícụthể, bám sát nhiệm vụchính trịvàtình hình thực tếcủa các ngành, các cấp, địa phương. Hình thức phát động phải đa dạng, phong phúđểđộng viên, khuyến khích nhiều người hưởng ứng. Những tập thể tiêu biểu, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cần được biểu dương, tôn vinh kịp thời; đồng thời cóbiện pháp để xây dựng vànhân rộng điển hình…

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter