Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Cập nhật: 02-07-2012 | 00:00:00

Ngày 22-10-2010, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 48/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới. Quán triệt và thực hiện chỉ thị này, tỉnh Bình Dương đã có nhiều hoạt động rất tích cực nhằm kiềm chế và kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương.

 Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2012), Thiếu tướng Võ Thành Đức (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dành cho phóng viên cuộc trao đổi về nội dung Chỉ thị 48/CT-TW và kết quả qua một năm thực hiện chỉ thị này ở tỉnh Bình Dương.

- Xin Thiếu tướng cho biết những vấn đề cần lưu tâm trong việc quán triệt nội dung Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị?

- Chỉ thị 48/CT-TW được ban hành có ý nghĩa rất quan trọng, một mặt thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với công tác PCTP, mặt khác cũng cho thấy tính cấp thiết của công tác này trước diễn biến mới, phức tạp của tình hình tội phạm hiện nay. Khi quán triệt chỉ thị này, theo tôi cần lưu ý những điểm cốt lõi sau:

- Vấn đề thứ nhất, chúng ta phải thấy rằng, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức quần chúng và nhân dân trong đó lực lượng công an là nòng cốt, công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) đạt được những thành tựu rất tích cực. Các hoạt động phạm tội được kiềm chế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển KT-XH của đất nước.

 Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình phạm tội vẫn diễn biến theo chiều hướng phức tạp; xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như: khủng bố, rửa tiền, mua bán người, sử dụng công nghệ cao để phạm tội, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, môi trường, tội phạm xuyên quốc gia... Về mặt khách quan, nguyên nhân của tình hình trên là do tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường, quá trình giao lưu hội nhập sâu rộng với quốc tế. Trong khi đó, hệ thống pháp luật nước ta còn nhiều bất cập... Nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan: Từng lúc, từng nơi cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng và chống tội phạm. Lực lượng trực tiếp chống tội phạm ở nhiều nơi còn chưa tốt. Công tác quản lý xã hội, tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, về đạo đức, lối sống và vận động nhân dân tham gia PCTP còn nhiều hạn chế. Hiệu quả phòng ngừa tội phạm do nguyên nhân xã hội còn thấp. Tỷ lệ điều tra, khám phá một số loại tội phạm chưa cao...

- Vấn đề thứ hai, để khắc phục những yếu kém nêu trên, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTP, Chỉ thị 48/CT-TW yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này; phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa công tác PCTP với nhiệm vụ phát triển KT-XH. Công tác PCTP phải được thực hiện trong tiến trình cải cách tư pháp, không ngừng phát huy dân chủ; lấy chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm; thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTP để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ của mình đối với công tác này.

 Về phía ngành chức năng đặc biệt là các cơ quan tư pháp tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức, các loại tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt lớn tài sản Nhà nước...

- Vấn đề thứ ba, Chỉ thị 48/CT-TW đưa ra 9 nhiệm vụ chủ yếu nhằm tiếp tục củng cố và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng trực tiếp chống tội phạm. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTP, xác định công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mình; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình PCTP. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình tội phạm và tổ chức thực hiện công tác PCTP ở ngành, địa phương mình. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu; đồng thời phải tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện nghiêm pháp luật, tích cực tham gia phong trào giữ gìn ANTT. Kết quả thực hiện công tác PCTP là một trong những tiêu chí để bình xét, phân loại đối với mỗi tổ chức Đảng và đảng viên. Chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kiên quyết những cán bộ, đảng viên bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực trong công tác này. Cán bộ, đảng viên có vợ (hoặc chồng), con bị xử lý hình sự thì tùy theo mức độ liên đới phải xem xét khi đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo hoặc miễn nhiệm, cách chức nếu cán bộ, đảng viên đó đang giữ chức vụ lãnh đạo...

Chỉ thị 48/CT-TW yêu cầu phải huy động cho được sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác PCTP; tăng cường và đổi mới công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi; củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng trực tiếp chống tội phạm từ Trung ương đến cơ sở theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm, có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, về pháp luật PCTP với nhiều hình thức phong phú, sinh động để xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội. Các cơ quan thông tin đại chúng cần tích cực tham gia vào việc phát hiện vi phạm, tội phạm; biểu dương những tấm gương tích cực PCTP; phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, vô trách nhiệm trong công tác này; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác PCTP...

- Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW ở tỉnh Bình Dương thưa Thiếu tướng?

- Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự ủng hộ nhiệt tình của các ngành và quần chúng, công tác phòng và chống tội phạm ở tỉnh Bình Dương đạt được hiệu quả cao. Các băng ổ nhóm tội phạm hầu hết bị phát hiện và xử lý nghiêm, không để chúng lộng hành ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao, nhất là án đặc biệt nghiêm trọng. Không để tồn tại những tụ điểm phức tạp, kéo dài về ma túy, tệ nạn xã hội...

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những vấn đề chưa tốt về ANTT như: vi phạm pháp luật về môi trường, tệ nạn ma túy có xu hướng lan rộng về vùng nông thôn, một số địa phương do chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh trong khi hệ thống chính trị chưa đổi mới theo kịp nên còn bị động, lúng túng trong công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm ANTT. Lực lượng công an các cấp còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra...

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, thực hiện chủ trương phát triển bền vững, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng và chống tội phạm trong đó có Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị. Bằng nhiều hoạt động hết sức quyết liệt, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra sự kiện bất ngờ, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần phục vụ tốt cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.   

Vừa qua, được sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi chủ trì đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW ở một số Đảng bộ trong tỉnh. Qua xem xét đánh giá, đã nổi lên những mặt làm được như sau: 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị, địa phương phần lớn đã xác định được vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, điều hành công tác giữ gìn ANTT và phòng chống các loại tội phạm ở địa phương. Hầu hết cán bộ, đảng viên thể hiện trách nhiệm gương mẫu trong thực hiện công tác này.

- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các địa phương tập trung đẩy mạnh. Nội dung và hình thức hoạt động của phong trào có đổi mới. Công tác chuyển hóa tình hình ANTT ở các địa bàn trọng điểm được thực hiện nghiêm túc theo 4 nội dung: Củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh việc quản lý cư trú, tăng cường các biện pháp PCTP; bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; củng cố phong tào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển hóa tình hình ANTT có trọng tâm, trọng điểm, theo địa bàn xã, phường, thị trấn. Nổi bật là các TX.Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một.

- Qua tuyên truyền vận động, các tổ chức quần chúng đã cung cấp gần 4.000 nguồn tin giúp cơ quan công an xử lý 2.197 đối tượng. Các Câu lạc bộ PCTP đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 450 vụ - 537 đối tượng phạm pháp hình sự quả tang giao cơ quan công an xử lý. Tiêu biểu như CLB PCTP phường Phú Hòa, TX.Thủ Dầu Một, CLB PCTP xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, CLB PCTP phường An Phú, TX.Thuận An...

- Công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư được thực hiện rất tốt.

- Qua việc tập trung củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng trực tiếp PCTP, các lực lượng chủ lực thuộc công an toàn tỉnh đã tập trung điều tra làm rõ 938/1.124 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bắt xử lý 1.621 đối tượng - tỷ lệ điều tra khám phá đạt 83,5%. Đã triệt xóa 76 băng nhóm tội phạm, xử lý 230 tên. Phát hiện xử lý 510 vụ - 528 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tăng 33,5%. Xử lý 311 vụ - 517 đối tượng vi phạm về ma túy, tăng 13,6%; tổ chức phối hợp các lực lượng thực hiện 4 đợt tấn công tội phạm bảo vệ ANTT các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, xử lý 462 đối tượng các loại. Công tác phối hợp giữa công an - quân sự tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm được 10.701 cuộc, phát hiện xử lý 2.097 đám đông tụ tập về đêm gây mất trật tự công cộng, giải tán 105 tụ điểm cờ bạc, xử lý 568 đối tượng vi phạm pháp luật.

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đẩy mạnh các giải pháp chuẩn hóa các chức danh tư pháp, kiện toàn các cơ quan bổ trợ tư pháp; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân liên quan đến hoạt động tư pháp... Từ đó đã nâng cao chất lượng xử lý án, bảo đảm xử lý các hành vi phạm tội nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Được sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã trang bị phương tiện giao thông, công cụ hỗ trợ, máy móc thiết bị; xây dựng trụ sở làm việc; sửa chữa trại tạm giam và các nhà tạm giữ can phạm nhân, tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động PCTP.

- Xin Thiếu tướng cho biết định hướng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW ở tỉnh trong thời gian tới?

- Để làm tốt công tác PCTP, chúng ta phải tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 48/CT-TW. Gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương giải pháp mới nhằm phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác PCTP nói riêng và giữ gìn ANTT nói chung, bảo đảm môi trường thuận lợi cho sự phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Nhiệm vụ trọng tâm cơ bản là phải củng cố và kiện toàn hệ thống chính trị ở các địa phương còn yếu và để tình hình ANTT phức tạp; tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển hóa địa bàn, chủ động ra quân trấn áp tội phạm, không để tội phạm hoạt động lộng hành gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng công an tỉnh nhà trong sạch vững mạnh theo tiêu chí “trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả’’, gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động ‘‘Công an Bình Dương chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ’’.

Tiếp tục phối hợp với lực lượng Quân đội nhân dân, với Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của mặt trận, các sở ban ngành của tỉnh phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nhân đây, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành và quần chúng trong công tác giữ gìn ANTT và xây dựng lực lượng công an thời gian qua. Tôi mong rằng công tác PCTP trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được thành tích mới, thể hiện sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng trong giữ gìn bình yên cuộc sống, xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển.

- Xin cám ơn Thiếu tướng!

T.L (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter