Tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương (*)

Cập nhật: 18-09-2012 | 00:00:00

(Phát biểu kết luận của đồng chí Mai Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4)

Thưa các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương,

Thưa tất cả các đồng chí!

Qua trọn 2 ngày kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cả 3 ngày kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, liên hệ đến trách nhiệm của tập thể và của cá nhân, từ đó đề ra các giải pháp tối ưu để tiếp tục phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục nhanh những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trên cả 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4.  Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương, chúng ta có thể thống nhất nhận định rằng Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bước đầu bám sát mục đích, yêu cầu Bộ Chính trị đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 và vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ, vì sự phát triển bền vững của địa phương, đáp ứng sự mong đợi và lòng tin của nhân dân trong tỉnh.

Về kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo xây dựng Báo cáo kiểm điểm nghiêm túc trên tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không né tránh, chú ý tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan Trung ương, của các tổ chức Đảng, các cơ quan và cá nhân ở địa phương. Trong thảo luận kiểm điểm tại hội nghị, hầu hết các đồng chí trong Ban Thường vụ đều có chuẩn bị ý kiến phát biểu; thời gian phát biểu của từng đồng chí ít nhất là 30 phút và nhiều nhất là 1 giờ, có 3 đồng chí phát biểu lần thứ 2. Nội dung phát biểu đều bám sát các nhóm nội dung của Nghị quyết Trung ương 4; từng đồng chí phát biểu có trọng tâm, có cân nhắc, có chuẩn bị để bổ sung, làm sáng tỏ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, thể hiện rõ trách nhiệm, chính kiến của mình đối với từng vấn đề trong nội dung kiểm điểm.

Trong kiểm điểm cá nhân, từng đồng chí đã căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ của mình, căn cứ vào các ý kiến đóng góp của các Ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ, các sở, ngành, địa phương trực thuộc, của chi bộ nơi công tác và nơi cư trú, đã trung thực xem xét, nhìn lại mình để xây dựng bản tự kiểm điểm chu đáo, nghiêm túc, cầu thị. Sau khi kết thúc phần kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, từng đồng chí trong Ban Thường vụ đều liên hệ đến chức trách cá nhân để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hơn bản tự kiểm điểm của mình. Quá trình kiểm điểm cá nhân, các đồng chí trong Ban Thường vụ đều trên tinh thần thật sự khách quan, chân tình, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho đồng chí mình; bên cạnh việc ghi nhận những ưu điểm, thành tích đóng góp của cá nhân, Ban Thường vụ đã dành nhiều thời gian tập trung đi sâu vào những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của từng đồng chí. (Thời gian kiểm điểm một đồng chí ít nhất là hơn 60 phút, nhiều nhất là hơn 2 giờ). Riêng thời gian kiểm điểm 3 đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy là 1,5 ngày; trong đó kiểm điểm người đứng đầu là hơn một buổi. Những ý kiến góp ý đều thẳng thắn, tâm huyết, không có hiện tượng lợi dụng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để ca ngợi hoặc đả kích, xuyên tạc cá nhân. Sau kiểm điểm của mỗi cá nhân, đồng chí chủ trì hội nghị đã thay mặt Ban Thường vụ nhận xét về kiểm điểm của từng đồng chí.

Nhìn chung, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này, đã phân tích làm rõ hơn, sâu hơn ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên 3 vấn đề quan trọng, cấp bách về xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này thật sự là một cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng, là dịp để các đồng chí trong Ban Thường vụ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tự học hỏi để nâng cao tính chiến đấu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đồng thời nâng cao trình độ, năng lực và phương pháp công tác. Trong kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là kiểm điểm cá nhân, điều nổi bật nhất là đã thấm nhuần tinh thần tự phê bình và phê bình, tự giác, chân thành, tự khép mình vào kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Nội dung kiểm điểm đã bám sát vào từng nội dung, yêu cầu được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng Trung ương. Một vài vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân trong tự kiểm điểm chưa được phân tích rõ thì cũng đã được hội nghị phân tích làm rõ để thấy sâu sắc hơn, từ đó có biện pháp sửa chữa, khắc phục cụ thể hơn. Tất cả đều toát lên tinh thần không qua loa, chiếu lệ, không né tránh, không vì lo ngại, sợ khuyết điểm, sợ trách nhiệm mà mất đi tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm mà bao thế hệ người Sông Bé - Bình Dương đã phấn đấu, hy sinh để tạo nên thành quả như ngày hôm nay. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung phát biểu tại hội nghị      Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thưa các đồng chí!

Để đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này đạt kết quả tốt hơn, thực chất hơn, sau hội nghị kiểm điểm này, tôi đề nghị cần tiếp tục thực hiện một số vấn đề trọng tâm sau đây:

Một là: Giao bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng tỉnh tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua kiểm điểm để hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hai là: Từng cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ phải tiếp tục suy nghĩ thật sự cầu thị, thành khẩn, tự nghiêm khắc với mình hơn nữa, tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cả về bố cục, hình thức và nội dung bản tự kiểm điểm của mình và sửa chữa ngay những việc có thể sửa chữa, khắc phục. Trong đó, đặc biệt chú ý đến ý kiến của các cá nhân, tổ chức đã tham gia đóng góp cho mình; đối với những ý kiến góp ý đúng thì phải tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ và phải có giải pháp khắc phục cụ thể; đối với những ý kiến đóng góp mà cá nhân còn thấy chưa rõ thì chúng ta xin cảm ơn, nhưng cũng phải có giải trình làm rõ thêm những vấn đề đó. Phải làm thật chắc, kỹ lưỡng để nâng cao chất lượng bản tự kiểm điểm của từng đồng chí, để báo cáo với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thông báo lại với các cá nhân, tổ chức đã đóng góp ý kiến cho mình, sau khi hoàn thành đợt kiểm điểm này.

Ba là: Bộ phận Thường trực giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến công tác kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 để báo cáo Bộ Chính trị. Đồng thời, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân để các Đảng bộ trực thuộc, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức kiểm điểm ở đơn vị mình đạt kết quả tốt hơn.

Thưa các đồng chí!

Sau kiểm điểm, công việc của chúng ta còn rất nhiều, vừa phải tập trung thực hiện các công việc sau kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vừa chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiến hành kiểm điểm, vừa lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng theo nhiệm vụ thường xuyên và công tác phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm 2012. Tôi đề nghị từng đồng chí trong Ban Thường vụ trên cương vị công tác của mình tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, để vừa hoàn thành tốt công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, vừa thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2012.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí trong nhóm công tác của Trung ương đã đến dự và có ý kiến chỉ đạo hội nghị, giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành đợt kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ đạt mục đích, yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Chúc tất cả các đồng chí luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xin cảm ơn các đồng chí!

--------------------------------

(*) Tựa do Tòa soạn đặt

 

                           

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter