Tỉnh ủy: Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Cập nhật: 24-12-2020 | 08:35:58

Hôm qua (23-12), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị được tổ chức tại 104 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với hơn 2.500 đảng viên tham gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tại điểm cầu chính

Chủ trì tại điểm cầu chính có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm. Cơ cấu kinh tế (GRDP) với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 8,7%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 14 - 15%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 210 - 215 triệu đồng vào năm 2025. Thu ngân sách tăng 8%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 33 - 34% GRDP. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ. Diện tích nhà ở bình quân đạt 31,5m2/người. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 99% vào năm 2025...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là khâu đầu tiên của quá trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Với tinh thần chuẩn bị một cách chủ động, công phu, nghiêm túc, đặc biệt là sự chỉ đạo chặt chẽ, tập trung và quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trong 3 ngày (từ 13 đến 15-10) và thành công rất tốt đẹp. Thành công của đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ. Đây là tiền đề quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Một trong những nội dung rất quan trọng của đại hội đó là thảo luận và thông qua hệ thống văn kiện với nhiều nội dung thể hiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát là “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”. Đại hội cũng đã xác định 4 nhiệm vụ đột phá, 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực quan trọng và 31 chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm tới.

Đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là sự hội tụ, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, bảo đảm tính kế thừa và khát vọng phát triển của tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung. Để hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đạt kết quả cao nhất, đồng chí Võ Văn Minh lưu ý các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI; so sánh với những nội dung của Đại hội X để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung trên các phương diện lớn và những lĩnh vực cụ thể; nắm vững các mục tiêu tổng quát cùng 9 nhiệm vụ trọng tâm, song song với liên hệ tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thật nghiêm túc trong học tập, quán triệt nghị quyết. Từ đó, tiến tới đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập; đó là tập trung đánh giá đi vào thực chất mức độ nhận thức đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết và năng lực vận dụng nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác. Trong thảo luận và viết thu hoạch, cần nêu đề xuất các giải pháp thật cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết phải kết hợp với xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết của tập thể cấp ủy, cá nhân người đứng đầu tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều được phổ biến, tuyên truyền về nghị quyết đại hội.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày những nội dung cốt lõi trong lĩnh vực kinh tế - xã hội của Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày nội dung xây dựng hệ thống chính trị của Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày những nội dung cốt lõi của Chương trình đột phá về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày những nội dung cốt lõi của Chương trình đột phá về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.q

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị sau hội nghị, các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban ngành của tỉnh phải khẩn trương tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lãnh đạo của từng địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra tại địa phương, đơn vị mình một cách nghiêm túc và hiệu quả cao nhất.
Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI của tập thể và cá nhân phải hoàn thành trước ngày 15-1- 2021. Riêng 4 chương trình đột phá, các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì phải hoàn chỉnh nội dung để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tháng 1-2021.
Song song đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh phải đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; đánh giá những mặt làm được, chưa được, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ dừng lại ở các hội nghị mà cần phải làm thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Do đó, các cơ quan thông tin - truyền thông của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, cách tiếp cận đa đối tượng, bảo đảm lan tỏa rộng, truyền tải liên tục những nội dung cơ bản của nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là đối tượng công nhân, người lao động đang trực tiếp sản xuất; khuyến khích tạo thành các phong trào thi đua lao động, sáng tạo sôi nổi, góp phần tạo khí thế mới đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter