Tôn trọng khách quan, đánh giá đúng sự thật

Cập nhật: 17-09-2012 | 00:00:00

Những ngày này, các Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy đã và đang khẩn trương tiến hành hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, quan trọng, là khâu mở đầu mấu chốt trong các nhóm giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, nhằm mục đích tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong nghị quyết; đồng thời đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân khuyết điểm, nhất là những vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. 

Chúng ta đều biết, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong suốt hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta liên tục đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, qua đó phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Để làm tốt hơn nữa về công tác xây dựng Đảng hiện nay, quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, hội nghị kiểm điểm các Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy đã xác định những nội dung cần góp ý đối với tập thể và cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, đó là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ; những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là của người đứng đầu.

Với tinh thần cầu thị, tôn trọng khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự kiểm điểm đánh giá, phân tích những ưu, khuyết điểm và làm rõ nguyên nhân, đồng thời tìm ra những giải pháp tối ưu để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trên cả 3 vấn đề cấp bách theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ các tỉnh, thành sẽ tiếp tục tiến hành kiểm điểm theo như nội dung, yêu cầu đã quy định, nhằm tạo sự đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng từ trên xuống dưới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Vì sự trong sạch của Đảng bộ, vì sự phát triển của đất nước nói chung và địa phương nói riêng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm và kỳ vọng vào sự chuyển biến mạnh mẽ sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 lần này, bởi đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng ta.

° MAI HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter