Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận TW

Cập nhật: 30-12-2013 | 00:00:00

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 30-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014.

Cùng tham dự cuộc làm việc có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, năm 2013, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục có những đổi mới về nội dung, phương thức làm việc, tăng cường quan hệ với các cơ quan, địa phương, mở rộng hợp tác quốc tế và đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Trọng tâm là Hội đồng đã tổ chức xây dựng các báo cáo tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phục vụ kịp thời các Hội nghị Trung ương 7 và Trung ương 8; tư vấn cho Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 66-KL/TW về tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới và đang tích cực triển khai hoạt động tổng kết; góp phần chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Hội đồng đã hoàn thành 12/13 chuyên đề phục vụ nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đã báo cáo 2 chuyên đề có nhiều điểm mới, có giá trị phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; hoàn thành 8 chuyên đề phục vụ các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và một số chuyên đề phục vụ lớp đào tạo nguồn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Hội đồng đã chắt lọc, tổng hợp kết quả nghiên cứu của 4 chương trình và một số đề tài độc lập cấp nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn; xây dựng các báo cáo chuyên đề, đi sâu vào 29 luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch và đã tích cực tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2014, Hội đồng Lý luận Trung ương phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu phục vụ Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015; chắt lọc, tổng hợp kết quả nghiên cứu, những luận điểm mới trên những vấn đề lý luận cơ bản của các chương trình, đề tài để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ kịp thời và có hiệu quả việc tổng kết 30 năm đổi mới và chuẩn bị các văn kiện Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật.

Đồng thời, Hội đồng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định những vấn đề trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; đẩy mạnh và mở rộng hợp tác quốc tế về lý luận.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương liên quan đến các lĩnh vực công tác và các kiến nghị, đề xuất của Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận, ghi nhận trong năm qua Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bước tiến mới về tổ chức triển khai công việc, đổi mới phương thức hoạt động và đã làm được nhiều việc từ tư vấn thẩm định, nghiên cứu đề xuất, tham gia bồi dưỡng cán bộ, mở rộng quan hệ quốc tế, tổng kết 30 năm đổi mới, chuẩn bị văn kiện Đại hội XII, tham gia sửa đổi bổ sung Hiến pháp...

Tổng Bí thư mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực công tác; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những việc chưa làm tốt. Bước sang năm 2014, các công việc chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng bắt đầu được tiến hành, Hội đồng Lý luận Trung ương cần nhận rõ yêu cầu nhiệm vụ của mình, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện thật tốt việc tổng kết 30 năm đổi mới, đồng thời tiếp tục hoàn thành các công tác khác.

Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ nghiên cứu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xúc tiến việc nghiệm thu các đề tài trong chương trình trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015. Với tư cách Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới, Hội đồng Lý luận cần huy động toàn lực, chắt lọc kết quả nghiên cứu từ các cơ quan nghiên cứu khác, tổ chức thực hiện thật tốt các hoạt động tổng kết, trên cơ sở đó cung cấp các luận cứ, luận điểm mới, góp phần chuẩn bị văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Hội đồng Lý luận Trung ương cần tích cực góp phần vào việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận; 15 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội đồng Lý luận Trung ương cần phát huy vai trò đầu mối, cung cấp các luận cứ nhằm tăng cường công tác đấu tranh tư tưởng lý luận, đồng thời điều phối, tổ chức lực lượng thực hiện các luận cứ này nhằm phản bác mạnh mẽ các luận điệu, quan điểm sai trái; phòng chống “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Về tham gia đào tạo cán bộ cấp cao, cán bộ dự nguồn, Tổng Bí thư lưu ý quan trọng là chuẩn bị chu đáo về nội dung và chọn người báo cáo các chuyên đề, làm sao huy động cả các nhà khoa học, các nhà quản lý, nhà hoạt động lý luận và nhà hoạt động thực tiễn.

Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội thảo quốc tế, qua đó tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của nhau, trao đổi những vấn đề lý luận bổ ích, thiết thân đối với công tác nghiên cứu khoa học lý luận. Hội đồng cần tiếp tục đổi mới phương pháp và cách thức làm việc, tăng cường phối hợp trong công tác, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần làm tốt trong năm tới.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter