Tổng điều tra kinh tế năm 2017: Phải bảo đảm tính khoa học và chính xác từng số liệu

Cập nhật: 06-03-2017 | 09:11:26

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương chuẩn bị tiến hành tổng điều tra kinh tế trên địa bàn.

 Các địa phương đã sẵn sàng

Ông Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết, tổng điều tra kinh tế được thực hiện 5 năm một lần. Công việc này có nhiệm vụ hết sức quan trọng là đánh giá sự phát triển của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo ngành kinh doanh, hình thức sở hữu... Tổng điều tra kinh tế sẽ tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, các chỉ tiêu thuộc hệ thống tài khoản quốc gia, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó là bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê, của các bộ, ngành và địa phương.

Khu công nghiệp VSIP, nơi có nhiều doanh nghiệp nằm trong diện tổng điều tra kinh tế năm 2017. Ảnh: Q.CHIẾN

Theo ông Mít, để việc tổng điều tra năm nay đạt kết quả tốt nhất, nội dung điều tra cần đáp ứng các yêu cầu: Thu thập tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các nội dung điều tra theo Quyết định số 1672/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tính kế thừa và so sánh với Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Nội dung điều tra phản ánh xác thực tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu tổng hợp số liệu thống kê chính thức năm 2016; giảm các cuộc điều tra thống kê, tránh trùng chéo hoạt động thống kê năm 2017. Thông tin đầu ra phải phong phú, chi tiết theo ngành; cách thức công bố đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng thông tin. Song song đó, giảm những hạn chế về nghiệp vụ và tổ chức thực hiện của các lần tổng điều tra trước, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Từ ngày 28-2 đến 3-3, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức tập huấn và đi thực tế cho các cán bộ sở, ngành liên quan để sớm triển khai công tác tổng điều tra ngay khi kết thúc tập huấn. Có thể nói, các địa phương và sở, ngành liên quan của tỉnh đã sẵn sàng vào cuộc.

Tổng điều tra quy mô lớn

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của tỉnh, đối tượng thuộc phạm vi tổng điều tra là các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài thỏa mãn cả 3 điều kiện: Một là, có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế. Hai là, có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, hoạt động, có lao động chuyên nghiệp. Ba là, có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ, hoặc theo tập quán kinh doanh.

Tổng điều tra kinh tế sẽ nhằm 4 đơn vị chính. Cụ thể, đối với khối doanh nghiệp gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài hạch toán kinh tế kinh tế độc lập, được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Đối với khối hành chính, sự nghiệp, gồm các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp hiệp hội, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sử dụng con dấu và tài khoản riêng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Đối với khối cá thể gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản. Đối với khối tôn giáo bao gồm các cơ sở của các loại tôn giáo được nhà nước công nhận, các cơ sở tín ngưỡng.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của tỉnh cho biết, đây là tổng điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra và có nội dung phức tạp. Do đó, các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của tỉnh, các ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh cần quán triệt, tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn được phân công quản lý theo đúng kế hoạch, các quy trình áp dụng cho tổng điều tra. Tổng điều tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác từng số liệu để tiện lợi cho các cơ quan Đảng, nhà nước, bộ, ngành và các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin.

 Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Điều tra toàn bộ được thực hiện với các đối tượng, đơn vị điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản. Điều tra chọn mẫu được thực hiện đối với các đối tượng, đơn vị điều tra được chọn nhằm thu thập một số thông tin chi tiết cho từng loại đơn vị điều tra. Số lượng, phương pháp và quy trình chọn mẫu được quy định riêng cho từng loại đơn vị điều tra. Thời gian thực hiện: Từ ngày 1-3-2017 điều tra khối doanh nghiệp; từ ngày 1-4-2017 điều tra khối hành chính, sự nghiệp; từ ngày 1-7-2017 điều tra khối cá thể và khối tôn giáo.

 

XUÂN VĨ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter