TP.Thủ Dầu Một: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật: 21-01-2021 | 08:50:23

Xác định việc tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để triển khai thực hiện thành công các đề án, kế hoạch giai đoạn 2021-2025, vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy, chính quyền địa phương của TP.Thủ Dầu Một đã xác định rõ trách nhiệm, đồng thời tạo sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra.

TP.Thủ Dầu Một tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị văn minh, hiện đại, thông minh

Vượt 14 chỉ tiêu

Bà Võ Thị Bạch Yến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một, đánh giá năm 2020, trong bối cảnh tình hình chung gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn về nhiều mặt do tác động của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể thành phố, các cấp ủy cơ sở, toàn hệthống chính trị thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch theo Nghị quyết Thành ủy năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tập trung thực hiện tốt, hệ thống chính trị được củng cố, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy kết hợp tinh giản biên chế của hệ thống chính trị thành phố được thực hiện nghiêm túc. Công tác tư tưởng chính trị được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, nhất là công tác định hướng dư luận, phản bác đấu tranh với các thông tin xấu, độc, công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các trang mạng xã hội.

Hoạt động của chính quyền thành phố bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt chỉ tiêu nghị quyết thành phố đề ra, trong đó có 14 chỉ tiêu thực hiện vượt. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ được duy trì tương đối ổn định với chỉ số cơ cấu kinh tế dịch vụ đạt 60,89%, công nghiệp đạt 39,07%, nông nghiệp 0,04%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 23,44%. Thu, chi ngân sách cơ bản đáp ứng cho hoạt động chung của thành phố. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo để triển khai, trong đó ưu tiên bố trí vốn để thực hiện những công trình trọng điểm; công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị và quản lý trật tự đô thị tiếp tục được thực hiện kiên quyết góp phần xây dựng mỹ quan thành phố.

Toàn hệ thống chính trị đã có sự nỗlực, cố gắng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đã góp phần quan trọng không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trên địa bàn. Trong điều kiện khó khăn đó, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội vẫn được thực hiện tốt, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội...

Tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới

Theo bà Võ Thị Bạch Yến, xác định việc tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để triển khai thực hiện thành công các đề án, kế hoạch giai đoạn 2021- 2025, vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy, chính quyền địa phương của thành phố đã xác định rõ trách nhiệm, đồng thời tạo sự thống nhất cao để hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra.

Theo đó, mục tiêu cho năm 2021 là tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 để tạo nền tảng, cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phố sẽ tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng ổn định và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp đô thị, chú trọng tăng trưởng tỷ lệ dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị văn minh, hiện đại, thông minh. Thành phố cũng quan tâm công tác phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao tính minh bạch, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Thành ủy Thủ Dầu Một đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể, về kinh tế sẽ tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chú trọng tăng trưởng dịch vụ có chất lượng cao; chủ động tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, cóbiện pháp giải quyết các dự án kéo dài đểtháo gỡ những khó khăn cho nhân dân.

Thành phố cũng sẽ có các biện pháp phối hợp hỗ trợdoanh nghiệp, các cơ sở giải quyết kịp thời khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tập trung quản lý chặt chẽ, sửdụng hiệu quảquỹđất công, tài sản công, quỹnhàởthuộc sởhữu Nhà nước; chấp hành đúng quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công. Đối với xây dựng và phát triển đô thị sẽ tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ sở, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải chung của thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tiếp tục di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra ngoài khu dân cư, khu đô thị; cải tạo vỉa hè đồng bộ hệ thống cấp, thoát nước, viễn thông, cây xanh, chiếu sáng các tuyến đường trục chính, đường phân khu; xây mới và chăm sóc tốt các công viên, hoa viên...

Đồng thời, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu tổ chức, đơn vị, địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng nòng cốt đểtăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng nhân dân, phản hồi kết quả, hiệu quả của các chủ trương lãnh đạo của Đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Tiếp tục phát huy, khai thác lợi thế công tác tuyên truyền trên mạng xã hội... 

Mục tiêu mà TP.Thủ Dầu Một đề ra trong năm 2021 là tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 để tạo nền tảng, cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter