Trả lời bạn đọc

Cập nhật: 31-08-2019 | 16:08:41

Hỏi: Chính sách mới về thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương được quy định trong văn bản nào của tỉnh?

- Kể từ ngày 1-1-2019, tỉnh Bình Dương sẽ áp dụng quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương tại Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31-7-2019 của HĐND tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết 05/2019/ NQ-HĐND ngày 31-7-2019 sẽ thay thế Nghị quyết số 58/2011/ NQ-HĐND8 ngày 9-12-2011 của HĐND tỉnh Bình Dương về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương và Nghị quyết số 18/2014/ NQ-HĐND ngày 24-7-2014 của HĐND tỉnh Bình Dương về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại trường Đại học Thủ Dầu Một.

Hỏi: Nghị quyết 05/2019/ NQ-HĐND ngày 31-7-2019 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương áp dụng cho những đối tượng nào được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước?

- Đối tượng áp dụng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước theo quy định tại Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31-7-2019, gồm:

+ Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức hội được giao biên chế; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc diện quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các ngành, các cấp.

+ Cán bộ lãnh đạo các cấp của tỉnh, đại biểu HĐND các cấp tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước, lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng, an ninh; cán bộ ấp, khu phố được cử đi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ theo chức danh.

+ Các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên được phép vận dụng chính sách quy định tại văn bản này trong công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động ở đơn vị. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do đơn vị chi trả.

SỞ TƯ PHÁP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter