Trên mặt trận không tiếng súng: Góp phần xây dựng quê hương

Cập nhật: 09-05-2014 | 00:00:00

Bài 5: Góp phần xây dựng quê hương

>Bài 4: “Mưa dầm thấm sâu, mưa lâu mềm đất”

> Bài 3: Chung sức đánh Pháp

> Bài 2: Củng cố hoạt động

> Bài 1: Những “viên đá” nền móng

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975), công tác tuyên giáo bước vào một giai đoạn cách mạng mới. Ngành tuyên giáo của tỉnh nhanh chóng kiện toàn tổ chức để tiếp tục triển khai tuyên truyền, cổ động các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tổ chức phong trào quần chúng đoàn kết, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, xây dựng chính quyền và các đoàn thể cách mạng ở địa phương…

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ trao giấy chứng nhận cho các tập thể đoạt giải tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Dương năm 2014 Ảnh: Q.CHIẾN

Bám sát thực tiễn

Sau ngày 30-4-1975, cũng như các địa phương khác, tỉnh Sông Bé - Bình Dương đã tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh. Lúc này nhiệm vụ chủ yếu của ngành tuyên giáo là cổ động, tuyên truyền mạnh mẽ về thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giáo dục toàn Đảng, toàn dân kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

“Có thể khẳng định rằng, những thành tựu của Bình Dương đạt được là nhờ những nỗ lực phấn đấu, công sức, trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có sự đóng góp tích cực của ngành tuyên giáo. Hoạt động của ngành đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự ổn định về chính trị, tư tưởng; là động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà phấn đấu giành được những thành tựu trên mọi lĩnh vực…”. (Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ban Tuyên huấn Thủ Dầu Một - Bình Dương được tổ chức ngày 7-5 vừa qua).

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó, ngành tuyên giáo của tỉnh đã chủ động huy động sức mạnh của các binh chủng tập trung tuyên truyền, giáo dục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Từ đó đã tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhận thức rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Với những yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra cho ngành tuyên giáo sau khi đất nước thống nhất, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy và triển khai những nhiệm vụ mới trong công tác văn hóa, tư tưởng và ổn định đời sống nhân dân.

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, ngành tuyên giáo Bình Dương đã không ngừng vươn lên về mặt tổ chức và nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cấp ủy địa phương và cấp trên giao phó. Các cán bộ làm công tác tuyên giáo đã luôn đi sâu, sát cơ sở để kịp thời nắm bắt những tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tuyên truyền, giải thích, giải quyết những vấn đề bức xúc của dư luận góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ngành tuyên giáo đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy những quyết sách phù hợp với lòng dân cũng như định hướng về nhận thức chính trị, tư tưởng cho nhân dân trong tỉnh để cùng thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đóng góp quan trọng

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI (1986), nhất là từ sau khi tái lập tỉnh vào năm 1997, cùng với cả nước, Bình Dương đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Từ một tỉnh kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, hạ tầng thấp kém, song với những tư duy mang tính đột phá trong phát triển kinh tế, nhất là thu hút đầu tư trong và ngoài nước, Bình Dương đã có bước tiến vượt bậc trong 17 năm qua, để trở thành một tỉnh có cơ cấu ngành công nghiệp chiếm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và xã hội không ngừng được đầu tư mang tính hiện đại, đồng bộ.  

Các cán bộ làm công tác tuyên giáo qua các thời kỳ tham gia buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ban Tuyên huấn Thủ Dầu Một - Bình Dương (10.5.1949 - 10.5.2014) Ảnh: Q.CHIẾN

Bên cạnh đó, phát triển về đô thị tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đang phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2020, Bình Dương sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng ngày càng phát triển vững mạnh.

Trong thành công của Bình Dương hôm nay có công sức đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo, ngành đã tiếp tục khẳng định được vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Thông qua công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã góp phần khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của các tầng lớp nhân dân.

Trong 65 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tuyên giáo Bình Dương luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua các phong trào hành động cách mạng đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Những tấm gương kiên trung bất khuất và kinh nghiệm trong công tác tư tưởng của các thế hệ đi trước luôn là một tấm gương sáng, là bài học quý giá cho các thế hệ kế tiếp, tiếp tục phát huy truyền thống của ngành để hoàn thành sứ mạng vẻ vang được Đảng và nhân dân giao phó. Trong đó, ngành tuyên giáo Bình Dương hôm nay phải góp phần xứng đáng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ những thành quả của cách mạng, góp phần xây dựng thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Bài cuối: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

ĐÌNH HẬU - THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter