Trên mặt trận không tiếng súng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

Cập nhật: 10-05-2014 | 00:00:00

Bài cuối: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

> Bài 5: Góp phần xây dựng quê hương

> Bài 4: “Mưa dầm thấm sâu, mưa lâu mềm đất”

> Bài 3: Chung sức đánh Pháp

> Bài 2: Củng cố hoạt động

> Bài 1: Những “viên đá” nền móng

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 65 năm qua, ngành tuyên giáo của tỉnh đang quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, tập trung nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp để đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Nhiệm vụ nặng nề

Hoạt động của hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở trong những năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho các cấp ủy; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm tốt công tác tư tưởng, văn hóa… Những hoạt động đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, xây dựng ý chí, quyết tâm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh; đẩy lùi được các tệ nạn xã hội, hạn chế tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, tạo nên sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân, góp phần tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Giao (thứ sáu từ phải qua) cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương cho 13 cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn tỉnh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại hội nghị tổng kết ngành tuyên giáo tỉnh năm 2013. Ảnh: Q.CHIẾN

Từ chỗ phương tiện thông tin tuyên truyền, giáo dục còn thô sơ, chắp vá, đến nay điều kiện cho công tác tuyên giáo thường xuyên được đổi mới, tăng cường nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trước tình hình mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản là những thành tựu về kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được vẫn còn không ít khó khăn trong việc tiếp tục duy trì tốc độ phát triển. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn tăng cường chống phá trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh tế; chúng không từ bỏ âm mưu “Diễn biến hòa bình” xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thế giới, những vấn đề mới về tư tưởng xã hội nảy sinh... đang đặt ra cho ngành tuyên giáo phải chủ động nắm bắt, phân tích tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu, giải quyết, không để xảy ra các “điểm nóng” bức xúc về tư tưởng xã hội.

Cùng với đó, trong bối cảnh tình hình hiện nay, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo đòi hỏi cao hơn và khó hơn bởi nói được cho dân nghe, cán bộ đảng viên thông suốt, nhất là xuống đến cơ sở là điều không hề dễ dàng.

Hướng về cơ sở

Để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh đã không ngừng tìm tòi, đổi mới phương thức hoạt động sao cho ngày càng hiệu quả. Ngành tuyên giáo cũng xác định trong thời gian tới cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm. Ngành cũng chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc, coi việc đầu tư cho công tác tư tưởng - văn hóa là đầu tư chiến lược vì con người, vì sự phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, ngành sẽ tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành về công tác tư tưởng - văn hóa.

Một tiết mục văn nghệ tái diễn khí thế hào hùng một thời tại buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ban Tuyên huấn Thủ Dầu Một - Bình Dương (10.5.1949 - 10.5.2014). Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành tuyên giáo năm 2013 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Cành khẳng định rằng công tác tuyên giáo đã trực tiếp góp phần hiệu quả vào củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; phát triển đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của ngành; hướng mạnh về cơ sở; tăng cường quan hệ phối hợp, thông tin hai chiều để nắm bắt, đề xuất, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh tác động đến tư tưởng và tâm trạng xã hội.

Ngày nay, đất nước đang trong thời kỳ đổi mới những thời cơ và thách thức đan xen. Vì vậy, một lần nữa, ngành tuyên giáo tiếp tục thực hiện sứ mệnh là lực lượng đi trước xã hội, góp phần dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội để phát huy được những yếu tố tích cực, đồng thời loại bỏ những quan điểm lệch lạc, sai trái. Để hoàn thành được sứ mệnh, nhiệm vụ chính trị được giao đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh phải có tư tưởng lập trường chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ; đồng thời phải học tập thấm nhuần các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao phó, để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ những thành quả của cách mạng, góp phần thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Đ.HẬU – THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter