Triển khai gói tín dụng nhà ở

Cập nhật: 23-07-2013 | 00:00:00
Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1250/BXD-QLN, về việc hướng dẫn xác định đối tượng cho vay theo Thông tư số 11/2013/ TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư số 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Theo đó, việc cho vay hỗ trợ nhà ở và hướng dẫn xác định đối tượng, điều kiện và trình tự thủ tục khi vay vốn được Bộ Xây dựng quy định cụ thể như sau: Đối với doanh nghiệp 1. Đối tượng: a) Doanh nghiệp (DN) là chủ đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH) theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; DN là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án NƠXH theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng. b) DN là chủ đầu tư các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20-4-2009 của Chính phủ và các Quyết định số 65, 66, 67/2009/QĐ-TTg ngày 24-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp và nguời thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 2. Điều kiện: Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; Có văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền; Đã có đất sạch và giấy phép xây dựng, trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì có văn bản xác nhận của Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án. Có mục đích vay vốn để trả các chi phí chưa thanh toán phát sinh từ ngày 7-1-2013 (không bao gồm chi phí thuế) để thực hiện các dự án NƠXH, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án NƠXH nêu tại khoản 1 trên đây. Trình tự, thủ tục: DN trực tiếp hoặc thông qua UBND cấp tỉnh gửi hồ sơ đáp ứng các điều kiện nêu trên, kèm theo nhu cầu lượng vốn cần vay về Bộ Xây dựng để kiểm tra, thẩm định và tổng hợp gửi Ngân hàng (NH) Nhà nước Việt Nam và các NH; DN liên hệ trực tiếp với 1 trong 5 NH quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN: NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - NH Thương mại (TM) cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - NHTM cổ phần Công thương Việt Nam - NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam - NHTM cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Đối với người thuê, thuê mua, mua nhà ở (hộ gia đình, cá nhân) 1. Trường hợp thuê, thuê mua, mua NƠXH (bao gồm cả nhà ở thu nhập thấp): a) Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân. Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, DN thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể. b) Điều kiện: Do việc xét duyệt đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua NƠXH theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ- CP và nhà ở thu nhập thấp theo quy định tại Quyết định 67/2009/ QĐ-TTg đã được thực hiện rất chặt chẽ; vì vậy hộ gia đình, cá nhân khi có hợp đồng thuê, thuê mua, mua NƠXH đã ký kết với chủ đầu tư dự án sau ngày 7-1-2013 được coi là đủ điều kiện được vay trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở; Có đủ mức vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay theo quy định và đáp ứng khả năng trả nợ theo điều kiện vay vốn của NH; Người mua, thuê, thuê mua NƠXH, nhà ở thu nhập thấp có thể dùng căn hộ NƠXH, nhà ở thu nhập thấp đã hoàn thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để làm tài sản bảo đảm khoản vay với NH. c) Trình tự, thủ tục: Người thuê, thuê mua, mua nhà NƠXH có nhu cầu vay vốn, có đủ điều kiện nêu tại điểm b trên đây thì liên hệ với 1 trong 5 NH được giao cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của NH Nhà nước để xem xét được vay vốn. NH không yêu cầu thêm các thủ tục xác nhận về đối tượng, điều kiện khác. Trường hợp NH yêu cầu khách hàng chứng minh về thu nhập để bảo đảm cho phương án trả nợ thì thực hiện theo quy định của NH. 2. Thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2: a) Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân. Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, DN thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể. b) Điều kiện: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá chật chội. Cụ thể là: + Có nhà ở là căn hộ chung cư, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người; + Cónhà ở riêng lẻ, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người vàdiện tích khuôn viên đất của nhàởđóthấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh. Đối tượng được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở. Đối với trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên. Đã có hợp đồng thuê, mua nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật, ký kết sau ngày 7-1-2013. Có đủ mức vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay theo quy định và đáp ứng khả năng trả nợ theo điều kiện vay vốn của NH. Người thuê, mua nhà ở thương mại có thể dùng căn hộ đã hoàn thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để làm tài sản bảo đảm khoản vay với NH. Một số lưu ý khác Trong quá trình triển khai thực hiện gói tín dụng hỗ trợ nhà ở, Bộ Xây dựng còn nhận được một số phản ánh từ DN, người dân về một số vướng mắc, Bộ Xây dựng đề nghị các NH lưu ý một số vấn đề sau: 1. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân trong quá trình vay vốn, đề nghị các NH phối hợp với các chủ đầu tư dự án có nhà ở bán cho khách hàng, hướng dẫn người mua được tiếp cận vốn vay, nếu có nhu cầu, tốt nhất là tạo điều kiện để người mua được vay cùng một NH với chủ đầu tư. Tuy vậy, không được bắt buộc khách hàng là hộ gia đình, cá nhân phải vay vốn tại cùng một NH mà chủ đầu tư đã vay vốn. 2. Do các DN là chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại có các căn hộ có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 không thuộc đối tượng được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, nhưng khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại có có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 thì lại thuộc đối tượng được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở; vì vậy, khi NH xem xét cho khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 vay vốn thì không xem xét dự án đó có được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở hay không. 3. Về diện tích và giá bán đối với nhà ở thương mại ghi trong hợp đồng mua, bán giữa chủ đầu tư và khách hàng: Đối với giá bán phải đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 5, Thông tư số 07/2013/TT-BXD và phải thấp hơn 15 triệu đồng/m2; đối với diện tích căn hộ, do đặc thù của sản phẩm xây dựng và phương thức bán nhà hình thành trong tương lai, chấp nhận diện tích căn hộ ghi trong hợp đồng là tạm tính nhưng với quy mô nhỏ hơn 70m2, khi hoàn công có thể thay đổi theo thực tế.• NGUYỄN PHÚC
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter