Trung tâm hành chính công: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

Cập nhật: 30-12-2019 | 17:39:11

Trong năm 2019, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước (SIPAS)…

 Cán bộ “một cửa” cấp tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Thực hiện tốt vai trò tham mưu

Trong năm qua, TTHCC đã ban hành hơn 50 văn bản và tham mưu Văn phòng UBND tỉnh ban hành 41 văn bản, tham mưu UBND tỉnh ban hành 18 văn bản; phối hợp ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, các báo cáo theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ về hoạt động một cửa, một cửa liên thông, hành chính công, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định.

Điểm đáng chú ý, năm qua trung tâm đãtham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/ NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, chú ý về chức năng, nhiệm vụ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; tổ chức, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; kiện toàn nhân nhân sự. Cùng với đó là tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự làm việc tại bộ phận “một cửa” các cấp trên địa bàn tỉnh và tham mưu hướng dẫn việc cử nhân sự làm việc tại Bộ phận “một cửa” theo quy định; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại TTHCC tỉnh và chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng và triển khai Đề án tổ chức Bộ phận “một cửa” của cơ quan, địa phương.

Trung tâm đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện TTHC của ngành dọc tại bộ phận một cửa các cấp (triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 7-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án bố trí nhân viên Bưu điện tại bộ phận một cửa các cấp để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC và nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC về thu phí, lệ phí tập trung; thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…

Bố trí các quầy hài hòa, hợp lý

Trong năm, TTHCC đã thực hiện bố trí, sắp xếp bổ sung 1 quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) để hỗ trợ, phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí theo đề nghị của đơn vị. Tính đến nay, số quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành tại TTHCC tỉnh là 31 quầy, tăng 1 quầy so với năm 2018. Đồng thời, trung tâm đã thành lập tổ kiểm tra, khảo sát việc bố trí, sắp xếp khu vực làm việc tại TTHCC để kiểm tra, khảo sát thực trạng hoạt động của các quầy làm việc, ghi nhận các góp ý, đề xuất và những khó khăn, vướng mắc để tổng hợp, đề xuất điều chỉnh việc bố trí, sắp xếp quầy làm việc cho phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, trung tâm đã tham mưu Văn phòng UBND tỉnh tổ chức bố trí nơi tiếp xúc đoàn viên, hội viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tại tháp B, TTHCC. Đồng thời, tổ chức thực hiện điều chỉnh thiết kế các tấm kính tại các quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trung tâm theo chủ trương của UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh nhằm tạo sự thân thiện với các tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp nhận hồ sơ TTHC và giải quyết công việc. Đây là điểm được nhân dân và cả cán bộ, công chức các sở, ban, ngành khen ngợi về tiện ích của tấm kính ngăn cách, tạo sự trao đổi thân thiện hơn giữa người dân và cán bộ, công chức.

Trung tâm thường xuyên theo dõi việc công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 11-2019, tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh là 2.013 thủ tục, cấp tỉnh 1.581 thủ tục; cấp huyện 274 thủ tục; cấp xã 127 thủ tục; đơn vị khác 30 thủ tục và TTHC áp dụng chung cả 3 cấp 1 thủ tục. Căn cứ Bộ TTHC đã công bố của UBND tỉnh, trung tâm thực hiện công khai kịp thời theo quy định, thường xuyên cập nhật, in ấn công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành bằng hình thức đóng cuốn trên các kệ thông tin, in treo trên các bảng thông tin tại trung tâm...

 Trong năm 2019, TTHCC đã tổ chức thực hiện cập nhật, công khai TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên Trang thông tin Hành chính công tỉnh (dichvucong.binhduong.gov.vn) theo 23 quyết định công bố còn hiệu lực của Chủ tịch UBND tỉnh. Trung tâm đã cập nhật mới 789 TTHC; điều chỉnh, bổ sung 136 TTHC và ngừng hiệu lực 201 TTHC. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông theo dõi tiến độ thực hiện cập nhật dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và phối hợp điều chỉnh khi có những thay đổi phát sinh.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter