Trung tâm phát triển quỹ đất: Nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch đề ra

Cập nhật: 20-02-2021 | 08:15:42

Năm 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (TT) đã nỗ lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 7 công trình thuộc nguồn vốn ngân sách phục vụ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng đã đóng góp quan trọng cho việc hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án. Trong ảnh: Công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng

Bảo đảm kế hoạch

Trong năm 2020, TT đã giải ngân tổng số tiền gần 560 tỷ đồng, đạt 67,1% so với kế hoạch vốn. Đồng thời, TT đã phối hợp các địa phương tiến hành bàn giao mặt bằng các công trình đã chi trả tiền bồi thường để chủ đầu tư thực hiện dự án.

Cụ thể, dự án giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần với tổng chiều dài 12km đi qua địa bàn 2 thành phố và 1 thị xã, tổng số 852 hồ sơ. Trong đó TP.Thuận An 765 hồ sơ, TP. Dĩ An 80 hồ sơ, TX.Tân Uyên 7 hồ sơ. TT đã trình phê duyệt phương án bồi thường 848 hồ sơ với tổng số tiền hơn 769 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TT đã tổ chức chi trả tiền bồi thường đối với 757 hồ sơ, số tiền hơn 701 tỷ đồng; tổ chức bàn giao mặt bằng 730 hồ sơ/770 hồ sơ cho chủ đầu tư.

Đối với công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng với tổng chiều dài 47,35Km, đi qua địa bàn 3 huyện, tổng số 847 hồ sơ, trong đó huyện Bắc Tân Uyên 309 hồ sơ, Phú Giáo 450 hồ sơ, Bàu Bàng 88 hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng đền bù Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, cho biết đối với công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, hiện UBND huyện Bắc Tân Uyên đã phê duyệt phương án bồi thường 309 hồ sơ, số tiền bồi thường 308,5 tỷ đồng, tổ chức chi trả tiền bồi thường 266 hồ sơ, số tiền 273,66 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện đã vận động bàn giao mặt bằng 241 hồ sơ cho chủ đầu tư diện tích 40,34ha. UBND huyện Phú Giáo đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 241 hồ sơ; tổng kinh phí 473,8 tỷ đồng, tổ chức chi trả tiền bồi thường 153 hồ sơ, số tiền 261,07 tỷ đồng. Kế hoạch trong quý II-2021, huyện sẽ hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trên địa bàn huyện Bàu Bàng, TT đã thực hiện kiểm đếm tài sản trên đất 82 hộ và 3 tổ chức, còn lại 2 hộ liên quan đến tranh chấp đất đai, chờ kết quả giải quyết của địa phương. Theo biên bản họp Hội đồng thẩm định giá đất ngày 17-12-2020 (họp lần 2), ngày 8-1- 2021 TT đã có Văn bản số 17/ TTPTQĐ-BTGPMB trình Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định đơn giá đất.

Đối với công trình bồi thường, mở rộng đường Thủ Biên - Đất Cuốc với tổng chiều dài 12km đi qua địa bàn 2 xã thuộc huyện Bắc Tân Uyên. Công trình có tổng số 282 hồ sơ, UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 279 hồ sơ, số tiền 305,5 tỷ đồng, tổ chức chi trả tiền bồi thường 267 hồ sơ, số tiền 299,58 tỷ đồng; tổ chức bàn giao mặt bằng 252 hồ sơ, diện tích 67,7ha/77,27ha, đạt tỷ lệ 87,6%.

Đề ra nhiều giải pháp

Bên cạnh những kết quả đạt được, TT vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng đền bù Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, cho biết trong quá trình triển khai thực hiện, TT đã gặp vướng mắc về đơn giá bồi thường. Giá đất để tính bồi thường là giá đất cụ thể theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi tại thời điểm thu hồi đất. Tuy nhiên, theo quy trình xác định giá đất cụ thể căn cứ vào hồ sơ khu đất cần định giá, UBND cấp huyện phối hợp với các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất tổ chức khảo sát, điều tra, xây dựng phương án giá đất, báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định trình Hội đồng thẩm định giá đất thông qua, sau đó trình UBND tỉnh xem xét quyết định (tổng thời gian thực hiện khoảng 60 ngày).

Mặt khác, đối với những dự án kéo dài, chuyển tiếp qua nhiều năm thì đơn giá đã phê duyệt không còn phù hợp. Song song đó, diễn biến giá đất trong giao dịch ngoài thị trường liên tục tăng, nhất là khu vực có dự án đi qua, dẫn đến người dân không đồng ý với đơn giá bồi thường về đất. Như vậy, việc xác định giá cụ thể để bồi thường tại thời điểm thu hồi đất đối với dự án kéo dài, giá đất biến động nên rất khó khăn cho việc bồi thường về đất.

Bên cạnh đó, TT gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các trường hợp do yếu tố lịch sử để lại, biến động trong quá trình sử dụng đất, người dân chuyển nhượng bằng giấy tay qua nhiều lần chưa được cập nhật, chỉnh lý biến động còn nhiều vướng mắc, chưa giải quyết đồng bộ, triệt để, phải mất nhiều thời gian trong việc điều chỉnh hoặc đo đạc lại thửa đất. Đồng thời, cơ sở dữ liệu địa chính đất đai còn thiếu sót như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai tên chủ, sai thửa, sai ranh sử dụng đất... Ngoài ra, trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng trong nhân dân, tuy có thực hiện nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Ông Bình cho biết thêm, để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trên, TT đã kiến nghị về thời hạn thu hồi đất, đơn giá đất. Cụ thể, về thời hạn thu hồi đất quá dài, theo Điều 67, Luật Đất đai 2013 quy định: “Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết”. TT kiến nghị chậm nhất là 45 ngày với đất nông nghiệp và 90 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Về giá đất, xác định giá đất bồi thường cho cả dự án, nếu những dự án kéo dài, chuyển tiếp thì tính theo tỷ lệ trượt giá tại thời điểm thu hồi đất. Trường hợp phần diện tích đất thu hồi chiếm tỷ lệ nhỏ hơn so với tổng diện tích đất phải thực hiện, đề nghị chi trả tiền bồi thường cho người dân để sửa chữa, tháo dỡ tài sản bàn giao mặt bằng.

Triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2021, TT đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, thường xuyên theo dõi, tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo cụ thể tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo Bồi thường giải phóng mặt bằng tiến độ, khó khăn, vướng mắc của từng dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm của tỉnh. Lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín, trách nhiệm, năng lực trong việc xác định giá đất cụ thể để bảo đảm về mặt thời gian và hiệu quả của phương án giá đất. Mặt khác, nâng cao vai trò vận động tuyên truyền.

“Kế hoạch năm 2021, TT hoàn thiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đối với công trình đường Mười Muộn - Tân Thành, đường Thủ Biên - Đất Cuốc, công trình cầu Bình Cơ và công trình đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng; tiếp tục công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng đối với 4 công trình còn lại”, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng đền bù Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết. 

ĐỐI VỚI NHỮNG DỰ ÁN KÉO DÀI, CHUYỂN TIẾP QUA NHIỀU NĂM THÌ ĐƠN GIÁ ĐÃ PHÊ DUYỆT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP. SONG SONG ĐÓ, DIỄN BIẾN GIÁ ĐẤT TRONG GIAO DỊCH NGOÀI THỊ TRƯỜNG LIÊN TỤC TĂNG, NHẤT LÀ KHU VỰC CÓ DỰ ÁN ĐI QUA, DẪN ĐẾN NGƯỜI DÂN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT. NHƯ VẬY, VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ CỤ THỂ ĐỂ BỒI THƯỜNG TẠI THỜI ĐIỂM THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN KÉO DÀI, GIÁ ĐẤT BIẾN ĐỘNG NÊN RẤT KHÓ KHĂN CHO VIỆC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT.

PHƯƠNG LÊ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter