Từ ngày 1-4-2019: Triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở

Cập nhật: 27-03-2019 | 08:30:49

Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết gọn là tổng điều tra) trên phạm vi cả nước sẽ được bắt đầu từ thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019. Đây là cuộc tổng điều tra quy mô lớn, được thực hiện 10 năm 1 lần. Để hiểu thêm về các bước thực hiện tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Bình Dương vừa có cuộc phỏng vấn ông Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh.

Băng rôn tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 góp phần giúp người dân hiểu thêm ý nghĩa sự kiện này  

- Xin ông cho biết nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019?

- Tổng điều tra dân số và nhà ở tiến hành 10 năm/lần. Năm 2019 là lần thứ 5 thực hiện cuộc điều tra này nhằm đáp ứng các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững.

Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản và chi tiết về dân số và nhà ở nước ta, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Kết quả cuộc tổng điều tra sẽ cung cấp số liệu về quy mô dân số chi tiết của toàn quốc 10 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; bổ sung kho dữ liệu dân số nhà ở của Nhà nước, Chính phủ và từng địa phương nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, phục vụ yêu cầu so sánh quốc tế. Đây còn là căn cứ để đánh giá bước đầu việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của chương trình nghị sự sau năm 2015 của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết thực hiện; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về dân số theo quy định của Luật Thống kê; là nguồn thông tin quan trọng hỗ trợ cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu bộ, ngành có liên quan, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử 4 cấp.

Nội dung của tổng điều tra bao gồm các thông tin về dân số (như: Số người, giới tính, tuổi, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật, tình trạng lao động - việc làm); thông tin về thực trạng nhà ở của hộ (như: Tình trạng sở hữu nhà ở, quy mô diện tích nhà ở, năm sử dụng, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, nguồn nước và nhiên liệu chính đang sử dụng, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư).

Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1-4-2019.

- Cuộc tổng điều tra sử dụng phương pháp nào để tiến hành thu thập thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, thưa ông?

- Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sử dụng 2 phương pháp thu thập thông tin, đó là phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến.

Phỏng vấn trực tiếp là việc điều tra viên đến hộ để hỏi và ghi các thông tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ vào máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc phiếu giấy in sẵn. Các hộ dân cư được chọn mẫu để cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về dân số và nhà ở sẽ được phỏng vấn trực tiếp tại hộ.

Điều tra trực tuyến là việc các hộ dân cư tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin. Đối với phương pháp này, hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của tổng điều tra. Hộ được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trên trang thông tin điện tử tổng điều tra (phiếu trực tuyến) vào ngày 31-3-2019 qua tin nhắn hoặc thư điện tử của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của tổng điều tra từ ngày 1 đến 7-4-2019. Nếu hộ dân cư hoàn thành tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của tổng điều tra thì điều tra viên sẽ không đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ; nếu hộ dân cư không hoàn thành tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của tổng điều tra như đã đăng ký thì điều tra viên sẽ đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ.

- Thưa ông, những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp cho điều tra viên thống kê có được giữ kín, có dùng cho các mục đích khác không?

- Điều 57 Luật Thống kê quy định về bảo mật thông tin như sau:

Các loại thông tin thống kê Nhà nước phải được giữ bí mật gồm: Thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác; thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố; thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Việc bảo mật thông tin thống kê Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật. Do vậy, thông tin cá nhân mà người dân cung cấp trong tổng điều tra dân số và nhà ở chỉ được dùng để tổng hợp chung vào dân số của các cấp xã, huyện và cấp tỉnh chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

- Các công việc chuẩn bị cho tổng điều tra ở Bình Dương đến thời điểm này được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Trong thời gian vừa qua, để triển khai công tác tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2583/ QĐ-UBND về việc thành lập BCĐ và văn phòng giúp việc BCĐ Tổng điều tra tỉnh Bình Dương, Chỉ thị số 33/CT-TU của Tỉnh ủy về thực hiện thắng lợi tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngay sau khi thành lập, BCĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-BCĐT về tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019, Kế hoạch số 890/KH-BCĐT về thực hiện công tác tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, quy định số 88/QĐ-BCĐ về tổ chức phân công và lề lối làm việc của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đến nay, 9 huyện, thị, thành phố và 91 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc thành lập BCĐ Tổng điều tra và văn phòng giúp việc theo quy định. BCĐ cấp huyện, cấp xã thực hiện xong công tác vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra. Công tác lập bảng kê hộ, tuyển chọn điều tra viên, tập huấn nghiệp vụ điều tra cũng đã hoàn thành. Đây là những công việc quan trọng để phục vụ công tác thu thập thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019.

Để thực hiện tốt việc triển khai tổng điều tra, BCĐ các cấp phải bám sát kế hoạch thực hiện tổng điều tra của BCĐ tỉnh; sự vào cuộc của chính quyền các cấp, các ngành và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trong tỉnh.

- Xin cảm ơn ông!

THIÊN LÝ (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter