Tự tin hướng tới tương lai

Cập nhật: 20-01-2011 | 00:00:00

Hôm qua (19-1), Đại hội (ĐH) Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã kết thúc thành công tốt đẹp. Sự kiện chính trị trọng đại này được dư luận trong nước lẫn quốc tế đánh giá rất cao bởi đây được xem là kỳ ĐH “kế thừa quá khứ, mở ra tương lai tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam”, như lời chúc của các đảng anh em trên thế giới gửi tới ĐH.

Sau 9 ngày làm việc nghiêm túc (kể cả phiên trù bị), ĐH đã thông qua nhiều quyết định hệ trọng của Đảng, của đất nước và dân tộc: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011-2015 và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Đồng thời, ĐH cũng đã sáng suốt bầu chọn 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đại diện tiêu biểu cho trên 3,6 triệu đảng viên trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó.

Nét mới nổi bật của ĐH lần này, bên cạnh tinh thần làm việc sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn là sự dân chủ cao, từ các nội dung văn kiện được đưa ra thảo luận cho đến công tác nhân sự. Thành công này có được nhờ sự chuẩn bị sớm và kỹ càng, công phu. Các văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn đổi mới và phát triển của đất nước, kế thừa và phát triển các thành tựu nghiên cứu lý luận của Đảng; sớm đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, được tiếp thu và chỉnh sửa kỹ càng, thận trọng trước khi trình ra ĐH. Khi ra ĐH, những vấn đề này tiếp tục được tranh luận rất sôi nổi, thậm chí có nhiều ý kiến trái ngược, trái chiều nhau; kể cả các thời cơ đan xen thách thức như tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên... cũng được ĐH dân chủ thảo luận với nhiều ý kiến sâu sắc, thể hiện đúng ý chí, kỳ vọng của nhân dân. Trong công tác nhân sự, bên cạnh danh sách do BCH Trung ương khóa X chuẩn bị công phu, các đại biểu và các đoàn còn giới thiệu thêm nhiều ứng viên mới với số dư trong danh sách ứng viên chính thức BCH Trung ương đạt gần 25% và số dư trong danh sách ứng viên dự khuyết BCH Trung ương lên tới 144%. Từ đây, các đại biểu đã dân chủ, thuận lợi chọn lựa vào BCH Trung ương những đại diện xứng đáng, có đức, có tài và tuổi đời cũng trẻ hóa đáng kể so với trước... Có thể nói, những nét son nổi bật ấy đã góp phần vào sự thành công tốt đẹp của ĐH với mục tiêu tập trung vào lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển kinh tế: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khép lại, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong thời gian tới, như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐH, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với khí thế hừng hực từ sự thành công của ĐH XI, chúng ta có quyền tự tin, lạc quan hướng tới tương lai tươi sáng của đất nước và dân tộc dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng.

L.M.T

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter