Từng cấp, từng ngành cần có giải pháp cụ thể để thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra (*)

Cập nhật: 07-07-2012 | 00:00:00

Sau một buổi làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khóa IX) đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành đã tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 và bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

  Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khóa IX)

Sáu tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn những diễn biến không thuận lợi, khó lường và tình hình xung đột ở một số khu vực trên thế giới còn diễn biến phức tạp, làm chậm đà phục hồi sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới, đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng cũng gặp không ít khó khăn. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 tiếp tục có những chuyển biến tích cực: Tổng sản phẩm (GDP) của tỉnh ước tăng 10%, giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tăng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Nhiều dự án quan trọng về phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp, đô thị và văn hóa - xã hội được khởi công xây dựng, một số công trình được đưa vào sử dụng; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài tăng cao. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai thực hiện khá toàn diện, kịp thời và có hiệu quả, tình hình an ninh - chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng đã bám sát nhiệm vụ chính trị và cơ bản đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; tiếp tục tạo nên những chuyển biến tích cực, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, tích cực nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh năm 2012. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo đến lợi ích và quyền lợi chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ cơ sở, tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nổi lên một số mặt khó khăn, hạn chế cần tập trung tháo gỡ, khắc phục. Đó là một vài chỉ tiêu có mức tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ, trong đó theo dự báo sẽ có nhiều chỉ tiêu không thể đạt được kế hoạch đề ra vào cuối năm, đặc biệt là chỉ tiêu về thu ngân sách, 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt thấp và giảm 4% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp tuy có tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Một số ngành sản xuất công nghiệp đang gặp khó khăn do tiêu thụ sản phẩm chậm, việc tiếp cận vốn vay của các DN, nhất là DN vừa và nhỏ còn khó khăn. Các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn phức tạp, có hiện tượng một số băng nhóm tội phạm đã xuất hiện trở lại...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh năm 2012 đề ra, trong thời gian tới, ngoài việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tôi lưu ý thêm các đồng chí một số vấn đề như sau: Trên cơ sở kết quả đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2012, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, từng cấp, từng ngành cần tiếp tục tính toán, có giải pháp cụ thể để bảo đảm thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc triển khai các dự án, các công trình trọng điểm, các công trình tạo lực để tạo tiền đề cho sự phát triển vững chắc của tỉnh trong thời gian tới. Trước tình hình sản xuất, kinh doanh của một số DN đang đối mặt với những khó khăn, thách thức, các ngành, các cấp cần phối hợp khảo sát, nắm chắc tình hình thật cụ thể trên từng mặt để có các giải pháp tốt nhất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng loại hình DN, giúp DN phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất.

Các sở, ngành có nhiệm vụ chính trong thực hiện thu ngân sách cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình song song với việc thực hiện miễn, giảm, giãn thuế cần tích cực khai thác tất cả các nguồn lực có khả năng thu ngân sách hợp pháp, bổ sung các khoản hụt giảm trong thu ngân sách 6 tháng đầu năm; thống nhất lãnh đạo không điều chỉnh kế hoạch, bảo đảm thu đạt mức cao nhất trong điều kiện có nhiều khó khăn hiện nay. Tiếp tục tiết giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, bảo đảm số chi của năm 2012 không vượt quá dự toán đã giao đầu năm, không cắt giảm chi đầu tư xây dựng cơ bản vì đây là giai đoạn đầu tư hiệu quả nhất, không được kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Trước tình hình các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có diễn biến phức tạp, nhất là ở các vùng giáp ranh, các ngành, các cấp, đặc biệt là các ngành chức năng cần rà soát, điều tra nắm kỹ tình hình cụ thể, đề xuất các phương án tốt nhất để tiếp tục tấn công, nhất là trấn áp các băng nhóm tội phạm mới hình thành, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo đúng Kế hoạch số 16 ngày 5-4-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với trọng tâm là tăng cường “làm theo” tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Đặc biệt, cần chuẩn bị kỹ các bước để tiến hành mở đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra.

Tiếp tục triển khai quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 13 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Đồng thời chuẩn bị tốt cho việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tiếp tục chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong khi tập trung thực hiện các nhiệm vụ trên, các cấp, các ngành cần quan tâm thường xuyên triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

(*) Tựa do toàn soạn đặt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter