TX.Bến Cát: Nhiều giải pháp nâng cao đời sống tinh thần nhân dân

Cập nhật: 05-03-2021 | 08:21:45

Nâng cao đời sống tinh thần nhân dân và xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị được Đảng bộ, chính quyền TX.Bến Cát xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực phát triển trước mắt và lâu dài. Tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, năm 2021, TX.Bến Cát xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao đời sống của nhân dân và xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, nhằm nhanh chóng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 Những công trình di tích lịch sử đã được xây dựng, nâng cấp, cải tạo làm đẹp thêm cho bộ mặt đô thị của TX.Bến Cát. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần

TX.Bến Cát hiện có hơn 100.000 hộ dân với hơn 300.000 nhân khẩu. Nhu cầu vui chơi, giải trí và hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân địa phương này là rất lớn. 5 năm qua, trong suốt quá trình triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư, phát triển thiết chế văn hóa TX.Bến Cát giai đoạn 2016- 2020” và các chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa tinh thần, TX.Bến Cát đã xây dựng, bổ sung và đưa vào khai thác có hiệu quả một số hệ thống thiết chế văn hóa từ thị xã đến các cấp xã, phường, tổ, ấp và khu dân cư… Do vậy chất lượng hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TX.Bến Cát, cho biết công tác xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, những nét đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam của tỉnh, của quê hương TX.Bến Cát đã có sự chuyển biến rõ nét qua từng năm. Cán bộ công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. “Ngày nay, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quá trình phát triển đô thị đã tác động ngày càng mạnh mẽ đến nhận thức về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Do vậy, nhiệm vụ nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân còn nhiều khó khăn và thách thức. Năm 2021, TX.Bến Cát cần phải xây dựng, củng cố và nâng cao xây dựng nếp sống mới, nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, tạo nguồn lực để phát triển đô thị bền vững trong tương lai”.

Quyết tâm trở thành thị xã văn minh, hiện đại

Giai đoạn 2020-2025, TX.Bến Cát phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Cụ thể, thị xã mở rộng các không gian văn hóa cộng đồng, điểm sinh hoạt văn hóa và bổ sung, trang bị đầy đủ các tiện ích cơ bản phục vụ vui chơi giải trí, rèn luyện thể thao cho nhân dân. Điển hình là thị xã đưa vào khai thác và sử dụng có hiệu quả Trung tâm Văn hóa công nhân lao động, trong đó dành 50% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động cho thanh niên công nhân; Thư viện thị xã đa dạng hóa nội dung, hình thức tiếp cận thông qua các mô hình cung cấp, giới thiệu sách và phương tiện truyền thông, công nghệ thông tin, thường xuyên đổi mới cách thức phục vụ độc giả; bảo đảm 100% các công viên cây xanh đều được trang bị máy tập thể dục và các công trình văn hóa khác phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời thị xã cũng xác định cần phối hợp tổ chức và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân về nét văn hóa truyền thống, lịch sử của dân tộc, của địa phương và nêu gương người tốt - việc tốt trên các phương tiện truyền thông, trong trường học, cơ quan và đơn vị cộng đồng. Đối với cấp xã, phường, phấn đấu 100% xã, phường có trung tâm văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ…

Ông Nguyễn Hải Đăng cho biết thêm, để triển khai thực hiện đề án có hiệu quả, tới đây TX.Bến Cát sẽ tiếp tục vận động, đẩy mạnh tuyên truyền và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thị xã, triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp bằng nhiều hình thức. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp, có lộ trình cụ thể, việc triển khai phải thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đặc biệt, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và khu dân cư.

Có thể nói, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và xây dựng nếp sống văn minh là một bộ phận không thể tách rời, có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình xây dựng, phát triển theo hướng nhanh và bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình của TX.Bến Cát. Đây cũng là nhiệm vụ hết sức cần thiết, vừa cấp bách vừa lâu dài đối với nhiệm vụ phát triển đô thị của địa phương này trong tương lai gần.

 THU HƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter