TX.Dĩ An: Xây dựng con người đáp ứng phát triển đô thị văn minh, hiện đại

Cập nhật: 11-06-2019 | 09:52:23

Những năm qua, TX.Dĩ An phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, quy tụ rất đông người dân đến từ các miền quê của đất nước. Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng đô thị Dĩ An ngày càng văn minh hiện đại luôn được lãnh đạo, người dân nơi đây quan tâm...


Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TX.Dĩ An tặng quà cho đại biểu các dân tộc thiểu số

Chú trọng xây dựng văn hóa, con người mới

Thực hiện Kế hoạch số 81 của Tỉnh ủy Bình Dương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (gọi tắt là Nghị quyết 33), TX.Dĩ An đã có những cách làm hay, hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao đời sống của người dân, tiến tới thực hiện các tiêu chí của một thành phố trực thuộc tỉnh trong tương lai.

Việc thực hiện Nghị quyết 33 và Chương trình hành động số 88 của Tỉnh ủy đã nâng cao nhận thức của các các cấp ủy Đảng, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, từ đó thực hiện tốt mục tiêu “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Riêng về mặt văn hóa, từ việc đón nhận tinh thần nghị quyết với sự đồng tình, phấn khởi của cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ và giới văn nghệ sĩ, hoạt động văn hóa nghệ thuật của thị xã có những chuyển biến tích cực, góp phần tạo diện mạo mới cho một đô thị đang phát triển ngày càng văn minh, hiện đại...

Hướng đến xây dựng con người với chuẩn mực đạo đức lối sống, tác phong phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn và hội nhập quốc tế, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu tập trung chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ quan, đoàn thể thực hiện các nội dung mục tiêu của Nghị quyết 33. Trong đó, tập trung cho việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; tổ chức duy trì nhân rộng mô hình đề án gia đình, mô hình phòng, chống bạo lực…

Những kết quả đạt được

Theo ông Trương Ngọc Vũ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX.Dĩ An, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các mô hình đề án xây dựng khu phố ngày càng văn minh trật tự, được các cấp cũng như người dân TX.Dĩ An thực hiện rất quyết liệt. Đó là thực hiện các phong trào, tiêu chí đề ra và được kiểm tra, chấm điểm định kỳ, từ đó tạo phong trào thi đua giữa các phường, các đơn vị.

Các thiết chế văn hóa như: Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã, Thư viện, các trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng tại các phường thời gian qua duy trì tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ… Thành công nữa trong việc thực hiện Nghị quyết 33 là ngành văn hóa - thông tin đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong quần chúng, từ đó nâng cao chất lượng của phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nhiều giải thể thao lớn được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo các đơn vị, vận động viên tham gia. Hiện nay, toàn thị xã duy trì 23 câu lạc bộ thể dục thể thao cấp thị xã và 4 môn thể thao các giải thi đấu, thu hút đông đảo đơn vị, vận động viên tham gia…

Xây dựng, triển khai thực hiện thường xuyên các nội dung của Nghị quyết 33 còn góp phần phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng nền tảng đạo đức, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống cái xấu, mê tín dị đoan, xây dựng con người ngày càng hướng tới chân - thiện - mỹ. Bên cạnh tăng cường đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao gắn với giáo dục thể chất, giáo dục tri thức, đạo đức đã góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết đề ra.

Hướng tới một cuộc sống văn minh, hiện đại và sung túc là điều ai ai cũng mong muốn. Và như thế, xây dựng con người, xây dựng và bảo tồn nền tảng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là điều luôn cần thiết và phải thực hiện thường xuyên mới có kết quả tốt đẹp.

Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, năm 2015, toàn TX.Dĩ An có 40.332 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 96,71%; 35/41 khu phố đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 85,37%; có 1.323 khu nhà trọ đạt khu nhà trọ văn hóa, tỷ lệ 97,07%, không có phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2018, các tỷ lệ tương ứng trên là 42.417 hộ văn hóa, 97,6%; 1.490 khu nhà trọ văn hóa, 99,14%, có 4/7 phường đạt chuẩn văn hóa.  mùa này…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter