Ưu tiên thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhóm giải pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh (*)

Cập nhật: 09-07-2014 | 00:00:00

(Phát biểu của đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 khóa IX)

Sau một ngày làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc đề ra. Hội nghị đã tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014 và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, chúng ta đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014 với các giải pháp đồng bộ, có hiệu quả nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và có chuyển biến tích cực, đúng hướng, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh tăng 9,5%; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Thu hút và giải ngân các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đạt khá cao, riêng thu hút đầu tư nước ngoài vượt chỉ tiêu kế hoạch cho cả năm. Ngoài những kết quả tích cực về kinh tế, các chỉ tiêu về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả khả quan. An sinh xã hội được bảo đảm, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, người nghèo và công nhân lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư có chiều sâu; giáo dục - đào tạo tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tỉnh cũng đã thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ một số doanh nghiệp bị thiệt hại, tháo gỡ khó khăn trở lại sản xuất, kinh doanh bình thường, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động.

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chúng ta đã tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, nhất là đã xây dựng hoàn chỉnh bộ máy tổ chức của 2 huyện và 2 thị xã mới thành lập đi vào hoạt động thông suốt từ ngày 1-4-2014.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh nhà vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là: Việc thực hiện các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp còn chậm, chưa phát huy hết hiệu quả để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng chưa thật tốt, nợ xấu, nợ thuế tiếp tục tăng. Tăng trưởng tín dụng đạt thấp; tiền gửi của các tổ chức kinh tế ở các ngân hàng thương mại còn cao. Doanh nghiệp tăng vốn chiếm tỷ lệ cao so với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Giá mủ cao su giảm sâu đã ảnh hưởng đến đời sống người dân nông thôn. Tội phạm hình sự tăng, tình hình trật tự an toàn xã hội có lúc còn diễn biến phức tạp. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Tính chủ động và sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc nắm bắt tình hình, tham mưu, xử lý những vấn đề phát sinh đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời.

Để hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ và các chỉ tiêu năm 2014 theo Nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra, trong những tháng còn lại, ngoài việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu trong báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tôi đề nghị các đồng chí lưu ý thêm một số vấn đề sau đây:

1. Trong tình hình hiện nay, cần ưu tiên thực hiện thật đồng bộ và có hiệu quả các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, cần giải quyết các vấn đề cụ thể để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý, xây dựng mối quan hệ ổn định giữa tín dụng và doanh nghiệp. Tiếp tục mở rộng thị trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường trong nước, giảm thiểu hàng tồn kho. Rà soát diễn biến tình hình thị trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là thị trường nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa liên quan đến Trung Quốc để chủ động có giải pháp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc phát hiện, xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục theo dõi nắm chắt tình hình để có hỗ trợ hợp lý cho các doanh nghiệp bị thiệt hại vừa qua. Rà soát lại các nguồn thu ngân sách, nhất là các nguồn nợ đọng thuế để tổ chức khai thác hợp lý, phấn đấu thu ngân sách đạt dự toán được giao; đồng thời áp dụng các biện pháp phù hợp để đẩy nhanh xử lý nợ xấu. Xây dựng lộ trình điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2025 theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết sớm nhất những tồn đọng, trong đó có công tác đền bù, giải tỏa, làm cản trở triển khai các dự án, các công trình hiện nay; tập trung thi công dứt điểm các công trình sắp hoàn thành để đưa vào sử dụng ngay trong năm nay. Chỉ đạo quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn để triển khai thực hiện các dự án, các công trình tạo lực, trọng điểm về phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, phục vụ xuất khẩu trực tiếp của tỉnh. Mặt khác, cần có các giải pháp hữu hiệu để khuyến khích và huy động tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, mở rộng các hình thức xã hội hóa đầu tư, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị gắn với công nghiệp chế biến. Huy động tốt hơn các nguồn lực xã hội để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng nông thôn.

4. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, cần quan tâm đúng mức những vấn đề xã hội bức xúc. Tiếp tục chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để triển khai tốt khai giảng năm học mới, không để bị động đối phó. Thực hiện các biện pháp đồng bộ để chăm lo tốt hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

5. Trước tình hình các loại tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, cần rà soát, điều tra nắm chắc tình hình cụ thể, tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm mới hình thành. Hỗ trợ, khuyến khích xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp hoạt động theo các quy định, quy chế cụ thể. Chấn chỉnh công tác cấp phép cho người lao động nước ngoài, đồng thời tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài. Song song đó cần tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

6. Thực hiện đồng bộ và tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Trong đó cần chú ý nâng cao chất lượng hoạt động của Khu hành chính mở tại Trung tâm Hành chính tỉnh; triển khai thực hiện Đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND các huyện. Tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các sự việc nhũng nhiễu, vòi vĩnh dưới mọi hình thức khi thực hiện công vụ.

7. Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, cần chuẩn bị tốt các mặt để tiến hành Đại hội Đảng Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 36- CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục theo dõi tình hình tổ chức và hoạt động của 2 huyện mới để kịp thời tháo gỡ khó khăn, ổn định tố chức bộ máy đi vào hoạt động có hiệu quả. Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp thật sự vững mạnh, hoạt động thực chất và có hiệu quả nhằm nắm chắc tình hình, tư tưởng tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động công nhân, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

(*) Tựa bài do tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter